Panelen: "Det är inte platsen som bygger staden - det är människor"

Luleå står inför en stor omställning och ska växa ordentligt de kommande åren. Vårt Luleås panel svarar på frågor om bilden av Luleå, målet om 100 000 invånare samt Luleå i framtiden.

Viktor Wäppling, landskapsarkitekt vid Luleå kommun, Joakim Isaksson Markström, ordförande för RFSL Luleå och norra Norrbottens län, och Sara Json Lindmark, verksamhetsledare för Luleå Science Park, svarar på frågor. Illustration: Joakim Höggren.

Viktor Wäppling, landskapsarkitekt på Luleå kommun

Vad är din bild av Luleå?

– En stor liten stad med fantastisk natur som varierar med dramatiska kontraster över årstiderna. Det enkla och närheten till det mesta, både i stad och på landsbygd, är något jag brukar lyfta fram när jag pratar om Luleå. Det är sällan man behöver transportera sig en längre tid för att nå allt man behöver i sin vardag som exempelvis arbetsplats, skola, kultur, fritidsaktiviteter och riktig natur.

Hur ska Luleå nå målet om 100 000 invånare?

– Många av Luleå kommuns nya invånare kommer att flytta hit för jobben. Men jag hoppas att de kommer att välja att stanna kvar för den otroliga livskvaliteten som finns här.

– Men för att Luleå ska kunna växa hållbart och långsiktigt är det viktigt att vi arbetar aktivt med gestaltad livsmiljö, vilket innebär att formandet av våra livsmiljöer ska bygga på ett samspel med arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö med människan som utgångspunkt. Bostäder är bara en del i pusslet med en snabbt växande kommun.

Vad vill du att framtidens Luleå förknippas med?

– Luleå kommer att vara en uppstickande stad som inte går någon obemärkt förbi. Där industrisatsningarnas svallvågor bidragit till banbrytande samhällsplanering. Och att staden blommar ut och tar tillvara all den fantastiska potentialen som finns med vattnet och isen. Till exempel ett kallbadhus i världsklass.

 

Joakim Isaksson Markström, ordförande för RFSL Luleå och norra Norrbottens län

Vad är din bild av Luleå?

– Luleå är en stad med allt. En fin och bra kulturscen, restauranger med god mat samt närhet till fin natur. En höjdpunkt är isvägen. Dessutom tycker jag att det är en trevlig stad med trevliga människor. Det jag uppskattar med att komma hem till Luleå är närheten till allt. Luleå är en 10 minuters-stad och det gör vardagen otroligt enkel.

Hur ska Luleå nå målet om 100 000 invånare?

– För att kunna bli fler invånare måste vi fokusera på saker som en kan göra efter jobbet. Det är otroligt viktigt att skapa jobbtillfällen, men livet är mer än bara jobbet. Därför tycker jag att det är viktigare än någonsin att satsa på kulturen. Kulturen har en otroligt viktig roll i målet att bli ännu fler invånare. Dessutom brinner jag extra mycket för inkludering och tror att kommunens arbete med hbtqi+-frågor kommer spela en stor roll framöver, för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade.

Vad vill du att framtidens Luleå förknippas med?

– Eftersom både kulturfrågor och hbtqi+-frågor är viktiga för mig så hoppas jag att Luleå kommer att förknippas med just dessa frågor. Det hade varit otroligt fint om vi kunde arbeta och utveckla dessa frågor. Jag hoppas vi i framtiden rankas som en stad som står i framkant när det kommer till detta.

 

Sara Json Lindmark, verksamhetsledare för Luleå Science Park

Vad är din bild av Luleå?

– Att det är nära till mycket. Närhet till familjen, bra nätverk, innovativa företag, forskning och beslutsfattare. Närhet till jobb, kultur, service, havet och naturen. Men vi kan bli så mycket attraktivare. Nu hör jag allt för många, speciellt unga kvinnor och högskoleutbildade, som säger att det inte finns fasta anställningar (unga vill verkligen ha det för att kunna skaffa bostad och trygghet). De känner inte att de får ingångar till attraktiva arbetsplatser och tillgång till spännande kultur och andra sammanhang. Luleå är inte bara industri, hockey och isväg. Vår fantastiska skärgård är exempelvis en guldgruva som få upplevt i sin fulla glans.

Hur ska Luleå nå målet om 100 000 invånare?

– Genom att ta ett helhetsgrepp på nyindustrialiseringen, infrastruktur, investeringar, arkitektur/bostäder, företagande och kulturen i vid bemärkelse. Men framför allt behöver vi verka för att på riktigt involvera unga, som exempelvis studenterna på LTU, och framtiden - våra barn. Luleå måste våga gå i bräschen för att rucka på arbetssätt och hierarkier. Det är inte platsen som bygger staden - det är människor. Smarta, spännande människor attraherar dito.

Vad vill du att framtidens Luleå förknippas med?

– Att de stora bolagen och industrierna är en del av de små och mellanstora företagens ekosystem då innovativa tekniker och affärslösningar är nyckeln till hållbar tillväxt. Att uppdrag som tidigare setts som fluff, som exempelvis kommunikation och design, går till utbildade, inte amatörer. Då kommer man få fler unga och speciellt kvinnor att stanna.

– Att vi samverkar brett över kommungränserna, i Norr - och Västerbotten, utifrån våra regioners smarta specialiseringsområden. Tech och it -branschen ska ses som den stora näring den faktiskt är och levererar innovativa, hållbara lösningar via exempelvis rymdteknik, AI, blockchain och digitala tvillingar. Luleåbor ska anses öppna, nyfikna på nya människor och lösningar. Luleå är glokalt - vi navigerar globalt och gynnar det lokala.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Illustration: Joakim Höggren

15 november 2023

Logotyp