Nya studentbostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav idag stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra en detaljplan på Porsön för att kunna bygga nya studentbostäder. På Vänortsvägen planeras genom en förtätning cirka 100 nya studentbostäder. Detta kräver en mindre ändring av detaljplanen.

Området på Porsön som ska förtätas med cirka 100 studentbostäder.

Gällande detaljplan anger bostäder i fyra våningar med tillhörande servicebyggnader. Detaljplanändringen ska ge de nödvändiga förutsättningarna för att möjliggöra två bostadshus med studentlägenheter.

Ändringen i detaljplanen innebär att byggrätten inte behöver delas upp på flera byggnader.

Text: Katja Güth Laitila

Karta: Luleå kommun

06 augusti 2019

Uppdaterat 12 augusti 2019

Logotyp