Nu släpps tomterna på Dalbo

Nu är det dags att anmäla sitt intresse för en tomt på det nya bostadsområdet Dalbo. Vi släpper nu 83 tomter för dig som står i tomtkön. Tomterna säljs i befintligt skick och tillträde sker under hösten 2020.

Från och med den 17 februari har u som står i tomtkön möjlighet att lämna in din intresseanmälan för tomterna i det nya bostadsområdet Dalbo. Med sitt läge i anslutning till Sinksundet och Björsbyfjärden erbjuder Dalbo närhet till natur och vatten men också till stadens service med Luleå centrum endast sex kilometer bort. Lämna gärna Din anmälan så snart som möjligt men senast den 10 mars.

Det nya bostadsområdet Dalbo ligger naturnära beläget inte långt från Björkskatan och Hällbacken.

Ett familjevänligt bostadsområde

Luleå kommuns ambition med Dalbo är att skapa ett bostadsområde med fokus på barn och barnfamiljer. I nuläget finns förskolor på både Hällbacken och Björkskatan. Inom gångavstånd finns även två låg- och mellanstadieskolor samt en högstadieskola; Ormbergsskolan och Boskataskolan för elever i årskurs F-6 samt Björkskataskolan för elever i årskurs 7-9.

På Björkskataskolan finns tillgång till bibliotek liksom sporthall samt idrottsplats med fotbollsplaner och hockeyrink i anslutning till skolan. På Björkskatan finns även den fristående grundskolan Norrskenet för elever i årskurs F-9.

Trafiknätet på Dalbo byggs för att områdets huvudgata ska kunna trafikeras med kollektivtrafik. För att kunna säkerställa en smidig passage för gående och cyklister till Hällbacken och dess förskola anläggs gång- och cykelvägar samt passager över Bensbyvägen. Dessutom planeras för en gång- och cykeltunnel.

Pris

Priset är 400 000 kronor per tomt med tilläggskostnader för bland annat grundläggningsåtgärder, vatten, dagvatten och avloppsanslutning, uppfyllnad och bygglovsavgift. Området omfattas av en detaljplan som anger hur du får bygga. Enligt gällande planbestämmelser får tomterna bebyggas med ett friliggande hus i ett eller två plan där byggnadsarean inte får vara större än 250 kvm i ett plan eller 200 kvm i 2 plan. Du har möjlighet att välja valfri husleverantör.

Anmäl ditt intresse

För att kunna anmäla ditt intresse måste du först vara anmäld till Luleå kommuns tomtkö och ha betalt anmälningsavgiften.

Om du vill anmäla ditt intresse för en tomt loggar du in med Bank ID på "Mina sidor tomtkön", se länk nedan.

Fördelningen av tomterna sker sedan efter kötid. Om du blir tilldelad en tomt så får du erbjudande via E-tjänsten/tomtkön.

Text: Sara Gustafsson

Bild: Luleå kommun

13 februari 2020

Logotyp