Framtiden för byggandet i Luleå

Kommunen tillsammans med fyra byggbolag har tagit fram en avsiktsförklaring för att utveckla nuvarande brandstationstomten. Samtidigt vill kommunen skapa förutsägbarhet och tydlighet kring byggandet i Luleå, med en arkitekturpolicy och en markanvisningsplan. Hör stadsarkitekten Johan Eriksson-Buhr dela med sig av sina tankar kring arkitekturpolicyn.

Logotyp