Nystart på Porsön

Det har grävts och rivits för fullt i Porsö centrum sedan i våras. Och innan snön lägger sig för året ska den nya soltrappan som vetter ut mot LTU gjutas och vid Porsökyrkan ska gamla VA-ledningar bytas ut. – Det blir alltid bråttom i byggprojekt på hösten, säger projektledare Emma Sailamaa från Luleå kommun.

Nytt strandstråk. Ny lekskulptur. Ny belysning. Ja, det är sannerligen en nystart som inletts på Porsön vad gäller utformning och upplevelse. Trygghet och gemyt har varit vägledaande i projektet där byggstarten skedde i vår och slutmålet hoppas nås under hösten 2023.

Projektledare Emma Sailamaa och stadsträdgårdsmästare Michael Öhman inspekterar bygget av den nya Soltrappan på Porsö Centrum.

Projektet med upprustningen av Porsön centrum har i huvudsak fokuserat årets insatser på rivning av torgytorna. Detta har i sin tur genererat massor av gamla stenplattor som skänkts bort till Luleåborna för avhämtning. Plattorna som är från 1970 - talet är av sjösten och både storlekar och kvalitet har varierat.

– Folk har verkligen uppskattat det här initiativet och det känns bra att kunna återbruka så mycket som möjligt av materialet i stället för att skicka det till tippen, säger Emma Sailamaa.

De gamla stenplattorna läggs ut vartefter de tagits lös och fram emot nästa vår väntas ett nytt lass stenar då gången vid entrén till tandvården ska rivas.

– Vi gör så mycket vi hinner innan vintern kommer och tar nya tag igen till våren, säger Emma.

Ny skulptur vid Porsökyrkan

Den bibliska texten om profeten Jona och valen. (Jona 3:1-5) har inspirerat utformningen av den nya lekskulpturen som ska byggas vid Porsökyran.

Luleå kommun och Luleåbo satsar tillsammans 30 miljoner kronor på ombyggnationen. Svenska kyrkan, som även de medverkar i projektet, satsar på finansieringen av en lekskulptur som ska placeras på Kyrktorget vid Porsökyrkan.

Skulpturen är formad till en sex meter hög val som ska föra tankarna till den bibliska texten om profeten Jona och valen. (Jona 3:1-5) .

– Företaget Kompan som har specialiserat sig på lekutrustning i offentlig miljö har hjälpt oss att ta fram symboliska lekskulpturer och av dem valde Svenska Kyrkan den med Jona och valen där de kunde se kopplingen till bibeln och deras verksamhet och det är vi jätteglada för, säger Emma Sailamaa.

Växter i området

Trots att det ännu ser väldigt kalt och trist ut i Porsö centrum pågår planeringen inför planteringen av växterna i bakgrunden. En växtförteckning över det som ska planteras vid den nya soltrappan är redan färdig och där kommer vi att få se gräs av varierad art, Näverhägg (Prunus maackii), Smällspirea (Physocarpus opulifolius) som är en tålig buske av rosväxtart med mörkt, purpurfärgat bladverk och vitrosa blommor och som får vacker orangeröd till purpurfärgad höstfärg.

Även koreansk pipranka (Aristolochia manshuriensis) kommer att pryda platsen. Det är en härligt frodig och starkväxande klätterväxt som når en höjd på 4–6 meter och som ger lummig grönska. Växten har smala gula pipformade blommor och stora ljusgröna hjärtformade blad. Gul höstfärg.

– Belysningen och växtligheten har varit två av de stora frågorna gällande utseendet på nya Porsö centrumområde. Det är trångt mellan fasaderna och utmaningen har varit att ändå kunna få in växtlighet i området som fungerar med snöröjning och drift, säger landskapsarkitekt Viktor Wäppling från Luleå kommun.

– De välkända Cembratallarna som vi tagit ner vid biblioteket var tyvärr inte lämpade för platsen i flera avseenden. Vi kommer att plantera andra, nya träd på Bibliotekstorget som är mer anpassade till platsens skala.

Porsö strand

Arbetet på strandstråket mot Björsbyfjärden har nu kommit in i byggfasen efter en lång tid av medborgardialoger och planering. Det första som händer är att gång- och cykelvägen rivs upp för att sedan jämnas till och beläggas på nytt. Från den kommer det sedan att beredas nya vägar ut mot de två stenpirarna som går ut i fjärden. Där kommer det att finnas grill-och sittplatser. Även ett utegym är på ingång. Det ska placeras på de stora gräsytorna vid fotbollsängen i riktning mot Björkskatan.

Projektledare Emma Sailamaa och stadsträdgårdsmästare Michael Öhman tar stigen ned mot en av stenpirarna mot Björsbyfjärden. Här ska det röjas och breddas så att vattnet ska vara lättare att nå.

– Placeringen gör att de båda bostadsområdena, Björkskatan och Porsön kan se det som en gemensamhetsanläggning, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman.

Belysning

Planeringen för belysningen längs sträckan är klar och Anders Tallus som arbetar med kommunens gatu -och parkbelysning berättar att det varit fokus på att öka tryggheten i området.

– Som gående vill man kunna se vem man möter, därför är belysningsstolparna lite tätare placerade vilket medför att bländningen och skuggor minskar, säger Anders Tallus.

I parkområdet för det nya utegymmet har vi försökt skapa en behaglig och säker miljö där människor vill vistas även när solen har gått ner. Ljussättning av grönområden och parker ökar känslan av trygghet för människor, vilket gör att man vågar vistas ute mer. Den personliga närvaron kan sedan minska risken för att utsättas för brott i till exempel parker och grönområden.

– För att lyckas med parkbelysningen använder vi rundstrålande stolparmaturer vilket gör att man får en bättre överblick av området, säger han.

Ljus över Porsön centrum

Vad gäller ljuset för Porsö centrum, där även trygghet och trevnad är prioriterad och efterfrågad, är det ljusdesigner Jan Forsmark från Luleåbaserade företaget Designat Ljus Europa AB som har ansvaret. Arbetet med detta pågår och vi får anledning att återkomma i ämnet i ett nytt reportage när tiden är inne för monteringen av ljuset i centrum.

Byggmaskinerna på Porsön går i ett och arbetet fortsätter så längre vädret tillåter. Det som inte hinner klart i år återuptas till våren igen. De ännu obearbetade och obelagda torgytorna ska innan vintern tillfälligt packas med stenmjöl för att säkra användning under den kalla årstiden.

Tidplaner

  • Bibliotekstorget = endast rivning 2022
  • Kyrkotorget = endast påbörjat rivning 2022
  • Soltrappan = gjuts hösten 2022, plantering och färdigställning 2023
  • Porsö strandstråk = hösten 2022 påbörjas rivningen av befintlig gång-och cykelväg

Stadsdelen Porsön byggdes under 1970-talet och invigningen vid det dåvarande centrumområdet hölls hösten 1975. Det nya centrumet som byggs kommer om allt går enligt plan att kunna tas i bruk drygt 50 år senare och invigas hösten 2023.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren
Illustrationer: Wikipedia/ Shutterstock

Logotyp