Luleå växte som enda kommun i länet 2020

Statistiska centralbyrån (SCB) släppte nyligen de officiella befolkningssiffrorna för 2020. Luleå är den enda kommun i Norrbotten vars folkmängd ökade under förra året. Totalt växte Luleå kommun med 444 personer.

Den 31 december 2020 bodde 78 549 invånare i Luleå kommun. Placerar man Sveriges 290 kommuner i storleksordning hamnar Luleå på plats 29.

I Norrbotten var folkmängden totalt 249 614 personer, en minskning med 479 personer från året dessförinnan. Sett till Sverige som helhet så ökade folkmängden i 17 av 21 län och i 167 av 290 kommuner.

Den 31 december 2020 uppgick Luleås befolkning till 78 549 invånare, en ökning med 444 personer jämfört med året innan.

I Luleå var flyttnettot positivt, det vill säga det flyttade in fler än det flyttade ut. Däremot var födelsenettot negativt, det dog några fler än det föddes.

Totalt 757 barn föddes i Luleå kommun under 2020 och 774 personer avled. 4 016 personer flyttade in till Luleå och 3 579 flyttade ut. Sammantaget ledde det till att kommunen växte med 444 personer under förra året.

I jämförelse med 2019 har både inflyttningen ökat och utflyttningen minskat. Det betyder att befolkningsmålet i budgeten på plus 400 personer är uppnått.

Lägsta befolkningsökningen i Sverige på 15 år

Vid årsskiftet 2020/2021 var 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige. Under året ökade befolkningen med 51 706 personer, vilket är den lägsta befolkningsökningen på 15 år.

Det beror både på ett lägre invandringsöverskott och ett lägre födelseöverskott. Antalet döda ökade med 10,5 procent jämfört med året före, medan antalet födda låg på ungefär samma nivå.

Källa: SCB

Text: Susanne Lundblom

Foto: Luleåfotograferna, Shutterstock

Logotyp