Luleå och Boden går fram tillsammans i den gröna omställningen

På måndag den 6 mars genomfördes en unik gemensam workshop för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå respektive Bodens kommun. Där ingår de politiska representanter för såväl majoritet som opposition i kommunerna. Deltog gjorde även ledande tjänstepersoner.

Vid workshopen diskuterades gemensamma målbilder för framtida samverkan mellan Luleå och Boden. Dessa målbilder kommer att fungera som utgångspunkt för ansökningar, projekt, avtal med mera.

Luleå kommun och Bodens kommun samarbetar kring den gröna omställningen. Den 6 mars genomfördes en unik gemensam workshop för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott i de båda kommunerna.

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå och Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden.

Carina Sammeli och Claes Nordmark.

 Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden (S):

– Workshopen mellan kommunstyrelsernas arbetsutskott från både Bodens och Luleå kommun var unik, eftersom politiker från både majoriteterna och oppositionerna i båda kommunerna deltog. Det har aldrig tidigare skett och vi är väldigt nöjda över att ha kunnat samlas till en sådan gemensam och framåtriktad dialog.

– Den breda politiska samverkan är viktig i den här tiden när utvecklingen går i ett rasande tempo, så att alla politiska partier är informerade, ger synpunkter och tar ansvar i prioriteringarna inför framtiden.

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå (S):

– För Luleå kommuns del är det viktigt att vi har tydliga gemensamma inriktningar för att kunna styra det framtida omställningsarbetet. Det som sker i Luleå påverkar Boden och tvärtom.

– Tillsammans ska vi leda den gröna omställningen så att våra två kommuner blir ännu mer attraktiva för människor att bo i, så vi kan få en stabil kompetensförsörjning och undvika veckopendling. Vi ska även skapa ännu bättre förutsättningar att driva goda och framtidsinriktade företag i vår region och att utvecklingen sker på ett hållbart sätt.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Bodens kommun

Fotomontage: Frank Rizo

Logotyp