Kustrutten runt Kvarken och Bottenviken ska locka turister

Luleå Business Region är en av flera aktörer som deltar i ett treårigt projekt för att öka kännedomen om kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken. Målet är att lyfta området som en attraktiv och hållbar resväg för både utländska besökare och lokalbefolkning, året om.

Någon åker båt och tar ett foto från båten, mot någon skärgårdsö i Luleå med små röda stugor.

Skärgården i Luleå sommartid.

– Projektet förefaller precis rätt i tiden; resmålen besökaren idag frågar efter ska nämligen gärna ha en hållbarhetsprofil med höga natur- och kulturvärden – och allt detta helst utan trängsel, säger Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region.

Tre svenska och fyra finska organisationer kommer samarbeta, med start i januari 2023.

– Vi kommer att inventera hur våra besöksnäringsföretag jobbar med hållbarhet för att även hjälpa dem att öka sitt hållbarhetsarbete. Genom att lyfta hållbara besöksmål kommer vi att skapa en ny attraktiv resrutt för den europeiska marknaden där besöksutbudet och destinationerna längs efter Bottenviksbågen knyts ihop, säger affärsutvecklare Karin Åberg som kommer att jobba i projektet.

Rederiet Wasalines färja Aurora Botnia, som har mindre koldioxidutsläpp än en vanlig färja, ska fungerar som den sammanbindande länken till havs.

Följande destinationer är med som genomförande partners:

På svenska sidan Luleå, Skellefteå och Umeå.
På finska sidan: Uleåborg, Kalajoki och Vasa.

Även Piteå, Haparanda, Torneå, Kemi, Karleby och Jakobstad omfattas av projektet, som finansieras av EU via programmet Interreq Aurora samt av de medverkande parterna.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell

Bild: Fredrik Broman

Logotyp