Klart med entreprenör för muddringsarbeten i projekt Malmporten

Sjöfartsverket och Luleå Hamn har signerat kontrakt med Malmporten Dredging Contractors för förberedande muddringsarbeten i projekt Malmporten. Arbetet planeras att börja i mitten av juli och de förberedande muddringsarbetena ska vara klara inför isläggning i år. Den 27 juni bjuds allmänheten in till en öppen informationsträff för att få veta mer om muddringen och projekt Malmporten.

Muddringsarbetet planeras att börja i mitten av juli och de förberedande muddringsarbetena ska vara klara inför isläggning i år.

– Äntligen har vi en entreprenör klar, det är en viktig milstolpe för projekt Malmporten. Nu kan vi, Sjöfartsverket och Luleå Hamn AB tillsammans påbörja de förberedande muddringsarbetena för den nya djuphamnen och farlederna, säger Max Bjurström, projektledare Sjöfartsverket.

Torsdag den 27 juni kl 18-20 bjuder Luleå Hamn in till en öppen informationsträff Länk till annan webbplats. på Quality Hotel där du har möjlighet att få mer information om de förberedande muddringsarbetena, och om projektet i stort. På plats finns representanter från Sjöfartsverket, Luleå Hamn AB och muddringsentreprenören.

Så förändras Luleås farleder och hamn

I projekt Malmporten ska farlederna breddas och fördjupas till ett djup på 15,2 meter i vinterfarleden och 16,85 meters djup i sommarfarleden. Dessutom ska en ny djuphamn anläggas.

Närmare 21 miljoner kubikmeter massor ska muddras, varav ungefär 3 miljoner kubikmeter ska fylla upp det närliggande området Skvampen. Detta för att skapa nya landytor för infrastruktur med logistikpark och möjlighet till företagsetableringar samt hamnplan vid kaj.

Nu under 2024 genomförs förberedande muddringsarbeten i syfte att efterföljande arbeten ska kunna genomföras så effektivt som möjligt. De förberedande muddringsarbetena omfattar muddring av cirka 1,5 miljoner kubikmeter i hamnområdet, samt delar av Sandgrönnleden, farled 764.

Kontraktet är i grunden värt cirka 655 miljoner kronor och innehåller en option om ytterligare 220 miljoner kronor.

Från 2025 planeras en kapacitetsmuddring av de återstående cirka 19,5 miljoner kubikmetrarna i farlederna och hamnområdet fram till och med 2028. En mindre muddring kommer även att genomföras i Norra Kvarken utanför Umeå, för att så kallade Östersjömax-fartyg, alltså de största fartygen som går in i Östersjön, ska komma hela vägen upp till Luleå.

Muddringsstart

I samband med att kontraktet är påskrivet kommer en tidsplan att tas fram.

– Malmporten är grundbulten för både regionens och Sveriges fortsatta utveckling. Att vi i sommar börjar muddringen är ett glädjande besked. Nu ska vi snabbt få en detaljerad tidplan på plats för att kunna gå ut med mer information om säsongens arbeten, säger Linda Wikman, projektledare Luleå Hamn.

Fakta: Projekt Malmporten

Projekt Malmporten är ett samarbete mellan Luleå Hamn AB, Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket. Luleå Hamn och Sjöfartsverket genomför projektet. Projektet inleddes 2013 som ett initiativ från Norrbottens viktiga basindustrier som behöver kunna ta emot större, fullt lastade fartyg vid hamnen i Luleå.

Luleå Hamns utveckling och stärkta godskapacitet är en grundförutsättning för den tillväxt och gröna omställning som nu sker inom gruv- och stålindustrin. Med Malmporten följer upp till fyrdubblad lastkapacitet sommartid samt minskningar av fartygens bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader med upp till 40 procent vardera.

Luleå hamn är strategiskt prioriterad hamn av EU och landets största bulkhamn, det vill säga gods i lös mängd.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Luleå Hamn

Foto: Fredrik Broman

Logotyp