Hertsöns nya badhus – så här kan det bli

I Hertsöns nya badhus ska det finnas möjlighet för alla att bada. Det är planerat för en liten barnbassäng, en motionsbassäng och en multibassäng med höj- och sänkbar botten. Tanken är att badhuset ska förena lek, träning och en rik fritid. Byggnaden ska kännetecknas av hög kvalitet, för att säkerställa en lång livslängd med rimlig driftskostnad.

Det första badhuset på Hertsön uppfördes 1975 i samband med att Hertsön var under uppbyggnad. Drygt 40 år senare stängdes detsamma, för att kort därefter rivas. Rivningsarbetena var klara 2017.

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. Liljewall arkitekter AB

Byggstart hösten 2022

Luleå kommun beslutade sig sedemera för att bygga ett nytt badhus på Hertsön som ersättning för det rivna badhuset.

I oktober 2020 antog Stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för att bygga ett nytt badhus i Hertsö centrum, vid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget

Igår, 16 februari 2022, lämnade Stadsbyggnadsförvaltningen in en bygglovsansökan för prövning om att bygga ett nytt badhus. Förhoppningen är att bygget startar under hösten 2022. Projektet är tilldelad en budget på 140 miljoner kronor och det är Kultur och fritidsförvaltningen som kommer att vara hyresgäst i det nya badhuset.

Det blir tre olika typer av bassänger i hallen. Här ses barnbassängen i fronten framför motionsbassängen. Illustration: Liljewall arkitekter AB

Bygget utförs i samverkan

Upphandlingen för bygget av Hertsöns nya badhus blev klar under våren 2021 och kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. Entreprenaden genomförs i samarbetsformen samverkan/partnering. Partnering innebär att beställaren och entreprenören jobbar i samverkan genom hela entreprenaden.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Illustration: Liljewall arkitekter AB

Logotyp