Här ska Luleå växa

Luleå kommuns mål är att vara 100 000 Luleåbor år 2040. Hur är statusen på kommunens tillväxtarbete? Vilka geografiska områden är prioriterade och hur många bostäder planeras att byggas?

För att kommunen ska nå målet behöver den årliga befolkningstillväxten öka från dagens cirka 400 personer till i genomsnitt 1 100 personer fram till år 2040. Då behövs det fler bostäder och även fler arbetsplatser.

Kronandalen är ett av områdena i Luleå tätort där nya bostäder växer fram.

AnneLie Granljung är kommunens samhällsutvecklingschef och hon menar att mycket redan är i rullning:

– Vi har antagna detaljplaner för 2 500 till 3 000 nya bostäder och kommunen jobbar just nu med pågående detaljplaner för ytterligare 2 500 bostäder. Sedan finns det även planer för fler. Så det finns bra förutsättningar för de som vill bygga bostäder.

På gång i Luleå tätort

De geografiska områden som är prioriterade i tätorten är Kronandalen, Hertsöheden och Hertsön, Porsön och Centrum.

  • I Kronandalen byggs det för fullt. Just nu har ungefär 700 personer flyttat in, men när stadsdelen är färdigbyggd år 2030 kommer här att bo närmare 7 000 personer. Det blir ett av de största bostadsområdena i Luleå med skola, förskola, vård- och omsorgsboende, trygghetsboende och handel.
  • Hertsöheden, som blir ett nytt bostadsområde, planeras 1 000–1 500 bostäder i etappvis utbyggnad. Här beräknas de första flytta in cirka år 2026. Hertsöns centrum kommer vara en fortsatt viktig servicepunkt med ny skola, bibliotek, sporthall, fritidsgård och badhus inom några år. Lulebo planerar också omfattande renoveringar i sina befintliga fastigheter.
  • Porsön finns planer för drygt 400 nya bostäder inom 2–5 år och arbetet med att utveckla Porsö centrum pågår. Även Luleå Science Park och Luleå tekniska universitet har utvecklingsplaner som ska ge många fler studie- och arbetsplatser.
  • I Centrum och på stadshalvön pågår en ständig utveckling av arbetsplatser och bostäder. Inom 1–3 år ska det byggas i till exempel kvarteret Bävern (f.d. brandstationstomten), kvarteret Biet (länsstyrelseparkeringen) och kvarteret Tjädern (f.d. Åhléns parkeringshus). På längre sikt följer områden som Östra stranden och Resecentrum vid tåg- och busstationen. Totalt handlar det om cirka 4 500 bostäder.

Stort intresse för landsbygden

– Vi ser en fortsatt stark utveckling av villabebyggelse på landsbygden. Både i mer stadsnära områden som Bensbyn, Dalbo och Rutvik, och i områden runt tätorter som Råneå och Antnäs, säger AnneLie Granljung och fortsätter:

– Vi har även ett samverkansprojekt tillsammans med Boden för att möjliggöra för fler att bygga och för städerna att ”växa ihop”.

  • I Rutvik planeras ett nytt bostadsområde och nya arbetsplatsområden i anslutning till E4:an.
  • I Råneå finns färdiga planer för nya bostäder, och fler är på gång. Även för fler arbetsplatser. Här ska också vatten- och avloppsnätet byggas ut.
  • Projekt pågår för att inventera ödehus på landsbygden som åter kan bli aktuella som bostäder.

Fler arbetsplatsområden behövs

Fokus är inte bara på bostäder, utan även på fler arbetsplatsområden.

– Just nu har vi rekordmånga detaljplaner för verksamheter. Vi ser också att intresset ökar bland företagen för att etablera sig i Luleåregionen, samtidigt som många befintliga företag tittar på att utöka sin verksamhet, säger AnneLie Granljung.

Det pågår också arbete med stora infrastrukturprojekt, som till exempel Malmporten, VA-utbyggnad och kraftutbyggnad. Även Norrbotniabanans olika förslag på sträckningar finns med i planeringen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Foto: Luleå kommun

Logotyp