Här är förslagen till nya radhus på Dalbo

Nu är det klart vilka aktörer som vill bygga radhus på Dalbo. Kommunen har fått in sex förslag om att få bygga på området som ligger vid entrén till Dalbo, utmed Dalbovägen. Här planeras för ca 30 radhus.

Luleå kommun bjöd in intressenter att lämna in förslag till uppförande av radhus, parhus eller kedjehus på bostadsområdet Dalbo. Tilldelningen kommer nu att ske genom markanvisningsavtal under våren 2022.

Nu väntar utvärdering av inkomna förslag

Det som händer närmast är att en grupp av tjänstepersoner kommer att utvärdera förslagen utifrån angivna förutsättningar. En aktör kommer sedan att föreslås tilldelas markanvisning för att bygga. Den byggaktör som föreslås få markanvisning på området ska sedan teckna ett markanvisningsavtal med kommunen. Därefter ska kommunstyrelsen ta ett slutgiltigt beslut den 9 maj. Byggstart planeras till sommaren 2023.

Ekeblad bostad - Bergtallen

Den urbana byn - Lundqvist, Sandell Sandberg

PEAB

Riksbyggen, Arkinova

Skidstahus

Wilma stadsutveckling AB

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg, Ida Lindberg

Bild: Therese Hedman, illustrationer från företagen

Logotyp