Förslaget klart för tävlingen i kvarteret Bävern

Området vid före detta brandstationen i Luleå centrum är ett av Luleås mest attraktiva lägen. Fastigheten i kvarteret Bävern ska utvecklas till ett hållbart och innovativt blandkvarter med hög arkitektonisk verkshöjd. Nu är det klart hur förfarandet inför markanvisningstävlingen blir.

Kvarteret Bävern i kvällsljus. Här finns Luleå Energi Arena och Pontusbadet. Kommunen har som ambition att utveckla ett hållbårt och innovativt kvarter.

Kommunen bjuder in tävlingsteam att delta i en prekvalificering inför markanvisningstävlingen.

Teamen består av byggaktör/er, arkitekt, landskapsarkitekt och trafikplanerare. Genom prekvalificeringen vill kommunen säkerställa att byggaktören har förmåga, erfarenhet och kompetens att genomföra förslaget.

Fem tävlingsteam väljs ut för att gå vidare i en arkitekttävling inför markanvisningen. Denna tävling är anonym, där läggs fokus på kvalitet, gestaltning, funktion och stadsbyggnadsprinciper.

Ingen ekonomisk ersättning ges för deltagande i prekvalificeringen. De fem tävlingsteams som blir inbjudna till att delta i markanvisningstävlingen ersätts med 100 000 svenska kronor för inlämnat förslag.

Tidplan

Prekvalificeringen planeras starta den 15 maj, under augusti ska deltagarna till markanvisningstävlingen presenteras. Beslutet om vilka aktörer som väljs ut till markanvisningstävlingen fattas i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Efter avslutat arkitekttävling får vinnaren förvärva och bebygga fastigheten.

Arbetsutskottet ställde sig den 24 april bakom förslaget till prekvalificeringen, det är kommunstyrelsen som fattar beslut den 8 maj.

FAKTA Kvarteret Bävern

  • På fastigheten Bävern 1 finns idag Pontusbadet, Luleå Energi Arena samt räddningstjänstens gamla lokaler som även inrymde bland annat SOS Alarm. Kommunen har flyttat all verksamhet från gamla räddningstjänstens lokaler och nu är ett av Luleås mest attraktiva lägen tillgängligt för andra funktioner.
  • Kvarteret ska utvecklas till ett hållbart och innovativt kvartet, med blandning av bostäder och centrumverksamheter.
  • Läs mer om kvarteret Bävern Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Per Pettersson

Logotyp