Elsystemet - möjliggörare för den gröna omställningen

Industrins gröna omställning och samhällets omställning i övrigt driver på det ökande behovet av el i Luleå och hela regionen. För att möjliggöra industrisatsningarna och samhällets utveckling behövs nya elledningar och stationer som kan stärka elnätet. Vad är Luleå kommuns roll i utvecklingen av den infrastruktur som behövs och vad gör elsystemets aktörer för att tillsammans bygga det bästa elsystemet - det var några av frågorna som diskuterades i ett fullsatt Vetenskapens hus i torsdags.

Panelsamtalet i Vetenskapens hus handlade om elsystemet som möjliggörare för samhällsomställningen. Från vänster: Malin Winberg (moderator), Maria Jalvemo, Svenska kraftnät, Tomas Carlefallk, Vattenfall Eldistribution, Malin Larsson, Luleå Energi och Frida Berglund, Luleå kommun.

Det var Luleå kommun som tillsammans med Luleå Energi, Vattenfall Eldistribution och Svenska kraftnät bjöd in till det första av två seminarier som handlar om elsystemet som viktig infrastruktur för samhällsomställningen.

I panelen medverkade Maria Jalvemo,programledare Fossilfritt övre Norrland, Svenska kraftnät, Tomas Carlefalk, programledare för industri och data, Vattenfall Eldistribution AB, Malin Larsson, vd Luleå Energi och Frida Berglund, tf samhällsomställningschef Luleå kommun. Moderator var Malin Winberg.

Genomgående var de fyra i panelen överens om att det handlar om att jobba tillsammans för att nå det bästa elsystemet. Behovet av optimering och att jobba på nya sätt i snabbare takt lyftes fram som nyckelfaktorer för att få elen att räcka i framtiden.

"Världen har bestämt sig för att vi ska begränsa vår påverkan på klimatet"

Frida Berglund, tf samhällsomställningschef på Luleå om varför elektrifieringen är nödvändig:

– Världen har bestämt sig för att vi ska begränsa vår påverkan på klimatet och att det ska ske ganska snart. Det påverkar lagstiftning, det påverkar olika ekonomier och innebär att vi i Luleå har särskilt goda förutsättningar för att kunna ställa om befintliga verksamheter från fossilbaserad produktion till fossilfri produktion.

– Det gör också att vi lockar nya verksamheter till den här regionen. Det är ett fönster och en möjlighet som vi har här i Luleå för att utveckla vår kommun och region till något annat än vad det har varit.

Malin Larsson, vd på Luleå Energi:

– Den industri som ställer om kan inte ställa om på den mängd el som finns idag. Bara att bibehålla det som vi har idag i Luleå kräver mycket mer el. Att vi dessutom har väldens bästa chans till tillväxt och utveckling av Luleå, Norrbotten och hela regionen är fantastiskt. Men oavsett krävs elens utbyggnad för att ställa om det vi har.

Medskick från paneln

I slutet av samtalet bad moderator Malin Winberg paneldeltagarna att skicka med några avslutande ord till publiken.

Frida Berglund: "Samhället behöver ställa om, världen har bestämt sig för att vi ska ställa om våra samhällen. Vi behöver se till att vi inte använder så mycket energi som vi gör idag. Vi behöver effektivisera både våra hem, producera på andra sätt och optimera användningen.

Malin Jalvemo: "Allt hänger ihop. Vindkraftverk hänger ihop kraftledningar, som hänger ihop med industrin som behöver elen, som hänger ihop med alla er här som också behöver el till era hem. Det är ett system där allt hänger ihop och är beroende av varandra. Det är komplext men vi får det att funka tillsammans."

Tomas Carlefalk: "Nu är omställningen här. Det handlar om att ta bort fossila bränslen och ersätta med el. Det kommer vara väldigt bra för vår jord och miljö. För att kunna ersätta med el måste vi transportera elen och då behöver vi bygga elledningar, någonstans måste de gå."

Malin Larsson: "Vi har fantastiska möjligheter i den här delen av vårt land, det är unikt och vi håller på att skapa något otroligt bra av det. Vi jobbar tillsammans och försöker minimera påverkan allt som går."

Seminariet var det första av två. Nästa seminarium hålls den 15 februari kl 11.30 Länk till annan webbplats. och då med fokus på att bygga det framtida elsystemet i Norrbotten.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Pontus Bergman/Vattenfall Eldistribution

Logotyp