Byggstart för Luleå Industripark

Under måndagen tog det australienska företaget Talga Resources första spadtaget för sin batterifabrik på Hertsöfältet. Detta betyder att etableringarna av Luleå Industripark tagit sin början. –Talgas byggstart på Hertsöfältet på Luleå Industripark är en milstolpe. Det som hittills har varit planering, tillståndsprocesser och markavtal har nu blivit ett riktigt bygge av en industri, sade Luleås kommunalråd Carina Sammeli.

Det var idel lovord och hyllningar för den gröna industriella revolutionen som i och med måndagens spadtag pekar mot framtiden och den klimatsmarta tekniken som vi ser stora satsningar på i norra Sverige just nu. Under ceremonin där det första spadtaget togs för den nya batterifabriken markerades även den första etableringen på Luleå industripark, Hertsöfältet.

Glada, förhoppningsfulla deltagare vid det första spadtaget av Talgas batterifabrik på Luleå Industripark, Hertsöfältet. Här ses Martin Phillips – Europachef och global COO Talga, Melissa Roberts, finanschef Talga, Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå, Lotta Finstorp – Landshövding, Region Norrbotten, Mark Thompson – grundare och koncernchef, Talga och Johan Pehrson (L) – Arbetsmarknads- och integrationsminister. Foto: Tomas Bergman

Fabriken som Talga ska bygga på Hertsöfältet är en del av projektet som döpts till ”Vittangi Anode Project”. Företaget ska från och med idag påbörja arbetet med att bygga upp sin nya fabrik på Luleå Industripark, där Luleå kommun förberett marken med infrastruktur för etableringen. Talga har förvärvat tio hektar för 16,5 miljoner kronor för sin satsning.

– Talga är den första pusselbiten i en jättestor industripark som kommer att leda till en grön omställning av hela den svenska industrin, inom flera områden än bara för Luleå, men just idag firar vi Talga, sade Carina Sammeli vid sitt invigningstal på Hertsöfältet.

– Detta är en väldigt viktig milstolpe för oss och blir den första kommersiella batterianodfabriken i Europa. Vår vision är att bli den ledande leverantören av hållbart europeiskt batterianodmaterial, säger Mark Thompson, grundare, tillika koncernchef för Talga.

Intresset för att delta vid spadtaget för Talga var stort. Men det är inte så underligt med tanke på att det är här på Hertsöfältet den nya gröna industriella revolutionen ska äga rum som ska etablera ny klimatsmart teknik som dramatiskt ska minska koldioxidutsläppen. Projekt som gjort att världens blickar riktas mot Luleå.

Robert Eriksson, till höger, projektchef för Luleå Industripark tyckte det kändes skönt att få vara med vid byggstarten efter alla år av förberedande jobb. Robert Eriksson besökte Talgas spadtag tillsammans med Oskar Hederyd från Luleå Business Region.

Det enda som nu återstår för produktion i Talgas fullskaliga batterifabrik är byggandet av fabriken och att alla tillstånd för brytning av grafit vid fyndigheten i Vittangi (Kiruna kommun) behöver bli klara så att fabriken får tillgång till råvaran i närområdet. Enligt uppgift kommer bygget av fabriken att ta ca två år att färdigställa.

I nästa nummer av den tryckta tidningen Vårt Luleå som sänds till hushållen i oktober får du läsa mer om vad etableringen av den nya batterifabriken innebär.

Status i de aktuella industriprojekten på Hertsöfältet:

Talga

Markköp och bygglov klart. Första spadtaget avklarat 11 september 2023, innebär att arbetet med att bygga anodfabriken har inletts.

Duroc:

I våras beviljades Duroc Rail en markanvisning för en byggnadsarea på 6570 kvadratmeter av kommunen, som gör det möjligt för bolaget att köpa mark på Hertsöfältet. Duroc Rail behöver bygga en ny hjulverkstad eftersom man inte kan vara kvar inom SSAB:s industriområde när stålbolaget ställer om sin produktion.

På onsdag behandlar miljö- och byggnadsnämnden bolagets ansökan om bygglov.

FAKTA

  • Talga är ett batterianods- och innovationsmaterialföretag som i sin verksamhet vill påskynda den globala övergången till hållbar tillväxt.
  • En viktig del av tillverkningen av batterier till bland annat elbilar är batterianoden som utgör 40–50% av batteriets aktiva material.
  • Geografiskt är Luleå Industripark industriområdet på Svartön och Hertsöfältet som binds samman av Gräsörenvägen.
  • 11 september 2023 tog företaget Talga det första spadtaget för industrietableringar på Hertsöfältet.
  • Läs mer om Luleå Industripark: www.luleaindustripark.se

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren
Foto spadtag: Tomas Bergman

Logotyp