Arbetet kring gator, gång- och cykelvägar kommer i gång

Barmarkssäsongen är här igen och det betyder att alla maskiner körs ut och all personal som arbetar med reinvestering och olika typer av underhåll på gator, gång- och cykelvägar skickas ut. Listan över kommande arbeten är lång och Luleåborna kommer stöta på Luleå kommuns medarbetare i stadsmiljön där arbetet kan skapa störningar i trafiken.

Under hela vinterhalvåret har personalen inom gatudriften och kommunens avtalspartner NYAB suttit i planeringsmöten om vad som ska göras under årets barmarksäsong. Gator har mätts, status på vägarna har analyserats och behoven har klassats i huruvida jobben ska utföras eller inte. Pengarna och tillgång på maskiner är en avgörande fråga och inför året har infrastruktur och serviceförvaltningen blivit tilldelade 47,5 miljoner kronor för kostnader inom investeringar under barmarkssäsong.

Christer Öberg platschef, NYAB Infrastruktur AB och Nicklas Silverplatz, produktionsledare vid Luleå kommun skakar hand på ännu ett år med gott samarbete. Det är mycket som ska göras och nu är det hög tid att börja med årets arbeten.

Listan över åtgärder som behöver göras är som sagt lång. Många mindre projekt handlar om att lappa och laga gator som spruckit eller sjunkit under vintern. Här nämns Knektgränd, Batterivägen och Svartövägen som några av jobben.

Flera arbeten handlar om att åtgärda markområden inom lekplatser och på skolor. I den listan finns bland många andra arbeten Persöskolan, Ersnäs förskola, Bergsprängarens förskola, Stenåsens förskola och Bergskolan

Utöver detta handlar ett flertal arbeten om att återställa markområden och grönytor efter arbeten som gjorts under föregående år. Arbetena längs Hertsövägen – Lövskärsvägen fortsätter och då framför allt med den gång- och cykelväg som dragits mellan Hertsön och det nya industriområdet Hertsöfältet.

Mer information kan ses på sidan om gator och trafi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.k på lulea.se.

Ny gång- och cykelväg byggs mellan Hertsön och Lövskär. Den passerar nya industriområdet på Hertsöheden.

Snart är det förberedande arbetet med att anlägga den nya gång- och cykelvägen från det sista bostadkvarteret på Avaviksvägen på Hertsö Ängar färdigt. Gång- och cykelvägen löper längs Hertsövägen mot Lövskär, via den nya industriområdet Hertsöfältet.

Störningar i bostadsnära områden

I de projekt som räknas till de stora handlar det om arbeten som är i direkt närhet till bostadsområden. Rödkallens väg på Örnäset är en av dessa. Likaså arbeten på Riksdalervägen på Lerbäcken. På Bredviken får de boende på Angelgatan, Mjärdgatan och Kolkgatan räkna med störningar i sommar. Även Landbovägen i Sunderbyn och Granuddsvägen på Bergnäset ska få ett lyft i år och lär märka av vår närvaro.

Olika aktörer i olika projekt

Förutom ovanstående arbeten som görs i samverkan mellan Luleå kommun och NYAB som innehar gatuavtalet under perioden utförs andra arbeten av CWN - Civil Works Nordic AB, som jobbar på Kronanområdet och Nåiden Infra AB som slutför arbetet på Småbåtsgatan i år.

Kronanområdet säsong 2024

Vi arbetar vidare inom Kronanområdet och det kommer pågå flera olika arbeten som kan skapa störningar för alla typer av trafikanter.

I maj påbörjar vi tillsammans med entreprenören CWN - Civil Works Nordic AB arbetet med att färdigställa Lottagatan. Där arbetar vi med ytskikt, trottoarer och planteringar. Arbetet pågår hela sommaren och slutförs någon gång under hösten september/oktober.

Utöver detta byggs även den nya multiarenan/aktivitetsytan nära H3 under sommaren och vi hoppas vara klar med den för den planerade invigning den 24 augusti. (Läs mer om invigningen via denna länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under senhösten oktober/november inleds arbetet med sista delen av Krondalsvägen, Lottagatan till Lulsundsrondellen. Där ska vi arbeta med VA-schakt, det vill säga gräva för vatten och avlopp och bygga upp den nya vägen.

Du kan läsa mer om Kronan och det som händer i området via denna länk Länk till annan webbplats. som går till rubriken Samhälle och gator, aktuella projekt.

Kronanområdet byggs så det knakar, många har flyttat in i området medan en del av tomterna väntar in byggen som är på ingång.

Kronanområdet byggs så det knakar, många har flyttat in i området medan en del av tomterna väntar in byggen som är på ingång.

Kronanvägen

Arbetet med Kronanväge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.n fortsätter som planerat, den två kilometer långa nya vägen som är dragen mellan Lerbäcken och Bensbyvägen har pågått sedan 2023 och beräknas bli klart någon gång under 2026. Här ses angöringen till vägen från väster, det vill säga Kronanhållet. Arbetet med Kronanvägen utförs av ramavtalsleverantören NYAB Sverige AB.

Kronanvägen byggs. Beräknas vara klar 2026

Småbåtsgatan vid Södra Hamnen byggs klar i sommar

Redan nu har området vid Småbåtsgatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Södra hamnen blivit en av Luleås finaste platser i stadsmiljö. Luleå kommun har tillsammans med Nåiden Infra AB arbetat för att göra gatan, gång- och cykelvägarna och grönytorna runt om moderna och anpassade för behoven som vuxit fram i takt med att fler bostäder och verksamheter etablerats i närheten.

Gatuvy över Småbåtsgatan. Foto från 19 maj 2024.

Ny belysning är monterad och parkeringarna har blivit fler och bättre utformade än tidigare.

Ombyggnationen har gjort att hela platsen har fått ett rejält ansiktslyft och trädena som planterades som en allé under förra året kommer förhoppningsvis att skjuta i höjd och bli bladgröna i år.

Även ny belysning monterades under förra året och får sin slutjustering i år. Viss plattläggning kring brunnar och träd återstår.

Slutbesiktning av området kring Småbåtsgatan förväntas ske under hösten 2024.

Trafikomläggning korsningen Södra Kungsgatan och Södra Hamnleden tisdag 21 maj klockan 20.00

Vi genomför en trafikomläggning i korsningen Södra Kungsgatan och Södra Hamnleden tisdag 21 maj klockan 20.00. Denna trafikomläggning, som för övrigt blir permanent, innebär att flödet av trafiken ändras i den mån att flödet rakt fram mot Kungsgatan dras från vänster körfält mot för tidigare ha legat i höger körfält. Anledningen till denna förändring är att få en bättre och smidigare överfart. Efter omläggningen återstår målning av nya körfältsvisare på gatan.

I denna korsningen Södra Kungsgatan och Södra Hamnleden sker det nu sker en permanent trafikomläggning. Kör försiktigt under den första tiden då det förmodligen tar ett tag innan alla har uppfattat att trafikflödet är ändrat.I denna korsningen Södra Kungsgatan och Södra Hamnleden sker det nu en permanent trafikomläggning. Kör försiktigt under den första tiden då det förmodligen tar ett tag innan alla har uppfattat att trafikflödet är ändrat.

Trafikomläggning korsningen Södra Kungsgatan och Södra Hamnleden. På tisdag 21/5 ca kl. 20:00 utförs omprogrammeringen av trafiklysena i korsningen med tillhörande funktionskontroll och omskyltning. Korsningen skyltas med orange upplysningstavlor (ändrad körfältsindelning) och permanenta körfältindelningstavlor byts ut.

Så här ska du köra efter att trafikomläggningen är gjord

Efter omläggningen av körfält kommer högersvängen ha ett separat körfält. Ska du rakt fram eller till vänster, använd vänster körfält. Omläggningen förväntas leda till ökad kapacitet i korsningen.

Denna trafikomläggning, som för övrigt blir permanent, innebär att flödet av trafiken ändras i den mån att flödet rakt fram mot Kungsgatan går från vänster körfält mot för tidigare ha legat i höger körfält. Anledningen till denna förändring är att få en bättre och smidigare överfart.

Utfarten från Bangårdsgatan mot Södra Kungsgatan ses över

Ett problem som dykt upp med den nya lösningen är att trafik från Bangårdsgatan nu måste korsa det högra körfältet för att ta sig till det vänstra som framöver är rätt val om man ska vidare rakt fram på Kungsgatan.

Projektets personal ser nu över om det måste bli väjningsplikt i den korsningen framöver.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

Logotyp