Smittoläget inom förskolan

På grund av den höga smittspridningen i samhället och en hög andel frånvarande personal är det just nu svårt att bemanna kommunens förskolor och ett antal riskerar att behöva stänga.

– För tillfället är det en hög andel personal frånvarande på flera av våra förskolor och vi står inför att eventuellt behöva stänga en del av förskolorna, säger Annica Backman, verksamhetschef i förskolan

På grund av hög smittspridning och hög andel personal frånvarande riskerar nu ett antal försolor att stänga.

Vid stängning av en förskola ska kommunen erbjuda barnomsorg till de barn som har särskilda behov eller vars vårdnadshavare är nödvändiga för samhällsviktig verksamhet. Barnomsorgen kan då ske på den egna eller på en annan förskola än den ordinarie.

– Vi kan tyvärr inom kort hamna i en situation där vi kan behöva prioritera öppethållande och/eller vilka barn som kan tas emot vid förskolorna, säger Annica Backman.

Rektor vid berörd förskola kommer att informera vårdnadshavare om deras förskola kommer att stänga och hur lösningen ser ut för de barn som har rätt till barnomsorg.

Friska och symptomfria på förskolan

Fortsatt gäller det för alla barn att vara friska och symtomfria när de vistas i förskolan. Finns covid-19 i familjen gäller familjekarantän (Covid-19: När ska jag stanna hemma? - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.)

– Vi vädjar till vårdnadshavare att personalens bedömning om barnet är för sjuk för att vistas i förskolan respekteras i det här ansträngda läget och så hoppas vi att denna topp snart är över och smittspridningen minskar, säger Annica Backman.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Shutterstock

Logotyp