Nya regler för privata och allmänna sammankomster

Regeringen har beslutat om begränsningar för antal deltagare i olika sammankomster. Detta för att minska smittspridningen och därmed belastningen på hälso- och sjukvården. Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att de som ännu inte vaccinerat sig gör det snarast.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 2

 • Luleå: 11 490
 • Norrbotten: 34 852
 • Sverige: 1 560 363

Övrig statistik

 • Kraftigt ökat antal fall i länet och i Sverige.
 • De flesta fall av förkylning nu är omikron.
 • Flest smittade i Norrbotten under vecka 2 i Gällivare, Luleå, Älvsbyn och Kalix.
 • Andelen positiva bland de som testas är fortsatt väldigt hög, 25,7 procent.
 • Belastningen på slutenvården av Covidfall ökar påtagligt. Många som läggs in är ovaccinerade.
 • Hög sjukfrånvaro inte bara i sjukvården, utan även i en stor del av länets samhällsviktiga verksamheter.
 • Totalt 297 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.

Ytterligare åtgärder från och med 19 januari

Regeringen har beslutat om skärpta restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och det ansträngda läget i vården till följd av pandemin. Bland annat gäller nu:

 • Max 500 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.

 • Max 20 personer på privata sammankomster i hyrda lokaler.
 • Max 50 personer på minnessunder i samband med begravning även fortsättningsvis.

Läs om restriktionerna hos Regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om restriktionerna hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner från och med den 12 januari

Smittspridningen i Sverige har ökat kraftigt och det är den nya virusvarianten omikron som dominerar. Statistiken visar att risken för allvarlig sjukdom ökar kraftigt bland ovaccinerade personer, men ligger fortfarande lågt bland vaccinerade personer. Folkhälosmyndigheten betonar vikten av att de som ännu inte vaccinerat sig gör det snarast.

Läs en sammanfattnig av restriktionerna här.

Information från Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för smitta i hemmet

 • Du betraktas som misstänkt smittad om någon i ditt hushåll, vid provtagning, har konstaterats med covid-19.
 • Det betyder att du inte ska gå till jobbet under sju dagar från din hushållskontakts provtagningsdatum.
 • Dessutom ska du själv testa dig fem dagar efter din hushållskontakts provtagningsdatum.

Läs mer på Region Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka vaccination mot covid-19

 • Alla som är 12 år eller äldre kan boka tid nu. Vårdnadshavare bokar tid till 12-åringar.

Du kan boka en påfyllnadsdos (dos 3) om:

 • du är 18 år eller äldre och det har gått minst fem månader sedan dos 2.
 • du är född 1956 eller tidigare och det har gått minst fem månader sedan dos 2.

Här kan du boka tid för vaccinering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70–80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 2.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 2 i jämförelse med Norrbotten och Sverige.

Diagrammet visar hur stor andel av befolkningen i Norrbottens kommuner, 18 år och äldre, som vaccinerats med tre doser, till och med 6 januari.Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)Vecka 1Vecka 2

Totalt smittade hittills

32 550

34 852

Totalt avlidna hittills

296

297

Antal testade för Covid-19

 7 744

9 340

Antal som testat positivt

1 780 (23 %)

2 396 (25,7 %)

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

RELATERADE ARTIKLAR

Logotyp