Nya hyreslättnader för kommunens hyresgäster

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny period med hyresrabatter till kommunens hyresgäster som påverkas av coronapandemin. Det handlar om ett 20-tal företag inom utsatta branscher som till exempel handel och besöksnäring.

Våren 2020 beslutade regeringen om ett hyresstödpaket med anledning av coronapandemin. Nu vill regeringen återinföra stödet för perioden januari–mars i år. Då det handlar om statsstöd så måste EU först godkänna satsningen. Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att stödet får klartecken.

Beslutet om hyresrabatter är ett stöd till kommunens hyresgäster inom de branscher som har det tufft på grund av coronapandemin.

Vid förra perioden (april–juli 2020) beviljade Luleå kommun cirka 960 000 kronor i hyresrabatter till företag. Kommunen kompenserades med cirka 440 000 kronor i statligt bidrag.

– Stödet var uppskattat av våra hyresgäster och många har efterfrågat det även i år. Det känns bra att vi återigen kan bidra till att så många som möjligt av våra hyresgäster tar sig igenom den kris som pandemin innebär, säger kommunalråd Carina Sammeli.

Säkrar framtida hyresintäkter

Hyresrabatten gäller för företag i utsatta branscher och kan vara max 50 procent av den ursprungliga hyran. Hyresvärden ansöker i sin tur om statligt stöd som ersätter hälften av rabatten. Det innebär att kommunens hyresintäkter tillfälligt minskar.

– Vår bedömning är att en hyresrabatt är motiverad för att stötta kommunens näringsliv och de branscher som har det tufft, men också för att långsiktigt säkra kommunens hyresintäkter, säger samhällsstrateg Maria Bergman som tagit fram beslutsunderlaget.

De förvaltningar som har hyresgäster och är berörda av beslutet är stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.

När stödet är godkänt av EU och regeringen har fattat beslut om finansiering kan berörda hyresgäster vända sig till den förvaltning som är deras hyresvärd.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Daniel Caldeborn

Logotyp