Kommunen erbjuder sina anställda vaccinering

Nu är det klart, Luleå kommun kommer att erbjuda alla kommunanställda mellan 18 och 59 år vaccin mot covid-19. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. På så sätt kan kommunen som stor arbetsgivare stötta regionen för att påskynda vaccinationen.

Överenskommelsen som gäller från den 17 maj ger kommunen rätt att själv ta hand om vaccineringen av sin personal som ingår i fas 4, personer mellan 18 och 59 år. Totalt rör det sig om cirka 6 000 anställda inom kommunens förvaltningar och bolag som kommer att erbjudas vaccin. När själva vaccineringen kan påbörjas beror på tillången på vaccin.

– Det är positivt att vi kan hjälpa regionen med vaccineringen och på så sätt bidra till att smittspridningen minskar och att färre riskerar att bli allvarligt sjuka, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Kommunen kommer att erbjuda alla anställa som är mellan 18 och 59 år vaccin mot covid-19. Vaccineringen sker enligt Folkhälsomyndighetens och Region Norrbottens prioriteringsordning.

Vaccinationen kommer att ske åldersvis enligt Region Norrbottens prioriteringsordning i räddningstjänstens tidigare lokaler, det vill säga den gamla brandstationen. Hur åldersgrupperna ska fördelas är inte klart i dagsläget. Tillgången på vaccin styr när vaccineringen kan starta.

Medarbetarna erbjuds att vaccinera sig på arbetstid och bokning av tider ska göras via en bokningsfunktion på kommunens intranät. Övriga medborgare bokar som vanligt via 1177.se.

Ta chansen

Malin Lundqvist Ståhl, chef på Kommunhälsan, är en av dem som jobbar med planeringen inför vaccinationen av kommunens medarbetare:

Malin Lundqvist Ståhl, chef på Kommunhälsan

Malin Lundqvist Ståhl

– Det är en utmaning att organisera upp det här på ett bra sätt men vi är många som hjälps åt och som samordnare är jag stolt och tacksam över att så många anmält sitt intresse för att hjälpa till.

– Jag vill också uppmana alla medarbetare att verkligen ta den här chansen att vaccinera sig. Allt vaccin vi får har mycket hög skyddseffekt och ju fler som vaccinerar sig desto snabbare kan vi återgå till någorlunda normala förhållanden där vi kan träffas igen, men framför allt så räddar vi liv, säger Malin Lundqvist Ståhl.

Sedan tidigare har anställda inom vård och omsorg som varit en prioriterad grupp enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning vaccinerats. Överenskommelsen som nu tecknats mellan Luleå kommun och Region Norrbotten avser övriga anställda inom kommunens förvaltningar samt kommunala bolag.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

Logotyp