Utvecklingsförslag presenteras för skolstruktur Örnäset

Arbetet med att ta fram förslag på hur skolstrukturen på Örnäset ska se ut är inne i slutskede. I september 2024 startar den politiska beslutsprocessen. Innan beslut tas ska föräldrar och personal få tycka till om förslagen i samrådsmöten.

Kartbild över upptagningsområde Örnäset

I skolstruktur Örnäset ingår förskolorna och grundskolorna i stadsdelarna Örnäset, Svartöstaden, Malmudden, Lövskatan, Skurholmen och Kronan.

Tjänstepersoner från flera av kommunens förvaltningar har arbetat tillsammans med att ta fram förslag till beslut. Utgångspunkten är att förskolorna och skolorna fortsatt ska ha en bra pedagogisk verksamhet, god arbetsmiljö och utbildningsplatser till alla barn och elever.

– Då Luleå står inför en befolkningsökning kopplat till allt som händer kring den gröna omställningen vill vi bereda plats i förskolor och skolor, både för befintliga och blivande elever. Därför är det viktigt att det fattas beslut om en framtida skolstruktur på Örnäset, säger biträdande arbetsmarknads- och utbildningsdirektör Helena Jensen.

Förslag presenteras den 20 juni

Från och med den 20 juni kan alla intresserade ta del av förslagen för skolstruktur på Örnäset. En viktig del i utredningens underlag har varit vårdnadshavares, personal och elevers synpunkter. Läs mer om utvecklingsalternativen och dialogerna på kommunens webbplats www.lulea.se/skolstruktur Länk till annan webbplats..

Innan politiken tar ställning till förslagen kommer tjänstepersoner bjuda in vårdnadshavare och personal i de berörda förskolorna och skolorna till samrådsmöten. På sidan www.lulea.se/skolstruktur Länk till annan webbplats. finns information om vilka förskolor och skolor som ingår i skolområdet.

Tidplan

Vecka 25: Förslagen på skolstrukturen på Örnäset publiceras på www.lulea.se/skolstruktur Länk till annan webbplats. den 20 juni 2024.

Vecka 35: Samrådsmöten med vårdnadshavare och personal genomförs den 27 augusti 2024.

Vecka 39: Den politiska beslutsprocessen startar.

Vecka 43: Beslut om Örnäsets skolstruktur planeras tas den 23 oktober 2024 på Barn-och utbildningsnämndens möte.

Efter beslut kommer politiken bjuda in till dialog med berörda vårdnadshavare.

FAKTA om skolutredningar i Luleå kommun

  • Luleå kommun ska ta fram en ny struktur för skolor och förskolor.
  • Det gör vi för att Luleås skolor och förskolor fortsatt ska ha en bra pedagogisk verksamhet, god arbetsmiljö och utbildningsplatser till alla barn och elever.
  • En skolstruktur beskriver vilka skolor och förskolor som ska finnas i ett område.
  • När kommunen arbetar med en förändrad skolstruktur ser vi över vilka lokaler som ska användas för skolor och förskolor, vilka lokaler som behöver byggas om och ifall kommunen behöver bygga nya skolor eller lägga ner vissa skolor.
  • www.lulea.se/skolstruktur

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild: Luleå kommun

Logotyp