Unga satte press på beslutsfattare: "Ska se till att det förverkligas"

Under förra veckan deltog unga från Sverige, Norge och Finland i ett hackathon för att tillsammans diskutera gemensamma utmaningar i Barentsregionen. På agendan stod jobbfrågor, sociala platser för unga, event och ungas möjlighet till beslutsfattande i lokala frågor, ämnen som ungdomarna själva valde ut som särskilt viktiga.

Barents Road är en internationell förening. Medlemmarna är kommuner från Norge, Sverige och Finland, som arbetar för att stimulera och synliggöra kommunerna i området. Föreningen arbetar också för att öka samverkan mellan medlemmarna. Föreningen har fryst allt samarbete med Nordvästra Ryssland, som tidigare var en medlem i föreningen, på grund av världsläget.

Luleå har en nyckelroll i Barents Road samarbetet då kanslifunktionen finns i Luleå. Föreningens huvudsakliga syfte är att bygga mellanmänskliga relationer.

Lär dig mer om Barens Road här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomarna jobbade i grupper, som sedan redovisade sina genomtänkta idéer framför beslutsfattare och övriga grupper.

Ungdomarna som var i åldrarna 17-31 arbetade i ett så kallat "hackathon", vilket är ett evenemang, vanligtvis under flera dagar, där människor samlas för att samarbeta för att lösa ett problem eller identifiera nya möjligheter. På agendan denna gång stod karriärsmöjligheter, sociala platser för unga, event och ungas möjlighet till beslutsfattande i lokala frågor.

– Kommunerna i Barentsregionen har flera gemensamma utmaningar, bland annat att behålla och locka unga. Därför är det viktigt dela erfarenheter och goda exempel men också lära sig från hur andra kommuner jobbar och på vilket sätt vi kan inspireras för arbetet på hemmaplan, menar Daniel Smirat, ledamot i kommunfullmäktige samt ordförande i Barents Road. Han är nöjd med deltagarnas kreativitet och hårda arbete:

– En av rekommendationerna var att införa ungdomsfullmäktige, något som vi faktiskt tittar på just nu i Luleå. Det bekräftar att det här är något som de unga själva tycker är viktigt och därför ska vi se till att det förverkligas.

– Det handlar om att skapa attraktiva samhällen för att unga människor ska trivas, och då gäller det att arbeta ihop med ungdomarna, inte åt dom.

Barents Road Internationella Förening bildades 1997 och har idag fokus på frågor såsom ungdomsdelaktighet, kultursamarbete och turism. Nataliia Hammarberg, internationell strateg och koordinator för Barents Roads kansli i Luleå kommun, trycker på vikten av fortsatt samarbete i området:

– Barents Road har sitt kansli i Luleå kommun sedan 2018. Organisationen arbetar för att stimulera ett ökat samarbete & dialog i Barentsregionen. Idag behöver vi internationellt samarbete, mellanmänskliga relationer och dialog över gränserna mer än någonsin.

"Unga måste få tycka till och bidra"

Deltagaren Astrid Aleksandra Hansen från norska Bodö är nöjd med workshopen:

– Vi har många likheter mellan länderna och bryr oss om samma saker. Att involvera ungdomar, till exempel genom ett lokalt ungdomsråd, är en viktig förutsättning för demokratin. Unga måste få tycka till och bidra.

Astrid från Norge

Astrid Aleksandra Hansen, Bodö, deltog i Barents youth hackathon tillsammans med 14 andra ungdomar från området.

Ida Lundh arbetar som kommunikatör på Luleå kommun och representerade Luleås unga under hackathonet, tycker att Luleå kommun bör anstränga sig ytterligare för att engagera unga i beslutsfattande som rör dem själva:

– Något som vi från Luleå kommer ta med oss är samarbetet som Bodö har med sina ungdomar. Där är ungdomar väldigt involverade i allt från festivaler till hur parker utformas. Det upplever jag inte att det sker här i lika stor utsträckning som i de andra länderna, menar Ida.

17-åriga Alexander, född i Ryssland men sedan en tid tillbaka boende i finska Salla, hoppas att hans deltagarinsats kommer göra skillnad:

– För mig är det viktigaste att unga ska kunna kommunicera med varandra. Unga måste få prata om deras problem, deras framtid och hur de kan komma att förbättra sin omgivning och sitt liv. Som ung ska man få möjlighet att säga vad man tycker och göra skillnad för att förbättra sin omgivning.

Efter dagarna i Älvsbyn menar Alexander att han blivit inspirerad att fortsätta tycka till:

– Jag tar med mig Hackathon-idén hem. Arbetssättet gav oss möjlighet att diskutera våra gemensamma utmaningar med varandra och jobba tillsammans. Det kommer jag ta med mig tillbaka till Salla och till mina ryska vänner för inspiration. Man lär sig jättemycket genom att jobba multikulturellt. Jag är så glad att jag fick göra det här och det var jättefint ordnat. Jag gör det gärna igen om jag får chansen!

Ungdomar står vid en fors.

Några av de ungdomar som deltog, tillsammans med hackathon-ledaren Eemeli Alanne.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Josefin Högström och Ida Lundh

Logotyp