Strandbad och vattenkvalitet

Under sommaren tar Luleå kommun vattenprover vid kommunens 12 allmänna badplatser för att kontrollera badvattenkvaliteten. Vid alla våra badplatser genomförs tre provtagningar per badsäsong. Du kan också hjälpa till genom att rapportera in misstänkt förorening eller algblomning.

Det är halten av bakterier så som Intestinala enterokocker och E.coli som analyseras från proverna. I samband med provtagningen tittar vi också efter tecken på algblomning. Privata badplatser eller badplatser utanför kommunal verksamhet tar vi inte prover på.

Proverna publiceras på Havs- och vattenmyndighetens hemsida för badplatser Länk till annan webbplats.. Där kan du hitta information om bland annat vattenkvalitet och vattentemperatur för badplatser i hela Sverige.

Den här tiden på året finns det risk för algblomning. Undvik bad och annan nära kontakt med vattnet om det inte är så klart som det brukar vara och om ytan täcks av en grönbrun hinna eller fina trådar. Anmäl förekomst till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) Länk till annan webbplats..

Algblomning

Algblomning orsakas av cyanobakterier som förökar sig fort vid tillgång på näring och värme. Algerna kan blåsa in eller försvinna på kort tid beroende på vindriktningen. Undvik att bada i kraftig algblomning eftersom det är giftigt att svälja och kan ge hudirritationer.

Du måste själv vara uppmärksam på om vattnet verkar vara angripet av alger och avgöra om bad är möjligt. Avstå från att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning. Sådana tecken kan vara en gröngul soppa eller blågrön trådig massa i vattnet. Om vattnet är klart så är det ingen fara att bada.

Barn, husdjur och boskap ska särskilt undvika att få i sig vatten med cyanobakterier. Att svälja vattnet kan orsaka magont och illamående även för vuxna människor.

Observationer vid kustvatten

Om du ser tecken på algblomning, hittar en död säl, döda eller sjuka fåglar eller fiskar vid Luleås kustvatten kontaktar du Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) Länk till annan webbplats.. De tar emot dina observationer och har sammanställt information som kan vara bra att känna till om du ser något ovanligt vid kusten i sommar. ICBV uppdaterar en karta över algblomningar som observerats i Bottniska viken.

Hur ser en algblomning ut?

Algblomningen ser ut som en gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Grumligt vatten kan ibland bero på andra typer av alger eller pollen. SMHI:s hemsida om algblomning i Östersjön Länk till annan webbplats. uppdateras löpande.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Luleå kommun

Eva Sundgren

Logotyp