Solparken blev en framgångssaga

I en tidigare fårhage i Sunderbyn ligger solparken Helia som ägs av Luleå Energi. Fåren syns fortfarande till där ibland, betandes mellan solpanelerna. De är välkomna att hålla efter gräset. Luleå Energi blev pionjärer när de byggde solparken och därmed testade ny teknik i subarktiskt klimat, med gott resultat.

Johannes Tallus och Pirjo Estola berättar om solparken. Helia är ett pilotprojekt och fortfarande den enda solparken i Luleå.

Solparken som byggdes 2018 består av 2 330 dubbelsidiga solpaneler som fångar in solljuset även från baksidan av panelerna. Det innebär att sommartid tar de emot solens strålar från flera håll och vintertid kan de dra nytta av reflektionerna i snön.

– Solparken har producerat bättre än vad vi förväntade oss. Det var den första parken med dubbelsidiga paneler i Sverige, kanske i hela Norden. Numera byggs i princip alla parker med dubbelsidiga paneler, berättar Pirjo Estola, affärsutvecklare på Luleå Energi och ansvarig för solparken.

Syftet var, förutom att kunna producera förnyelsebar el, även att inspirera Luleåborna, lära sig mer och visa att solenergi fungerar bra i vårt klimat och även i större skala. Helia är ett pilotprojekt och fortfarande den enda solparken i Luleå.

Solparken har producerat mer el än vad beräkningarna förutspådde. Fram till den regniga sommaren 2023 slog den rekord varje år. Det rör sig om en elproduktion motsvarande hushållsel för ungefär 100 småhus.

– Innan vi byggde Helia fanns det väldigt lite forskning om dubbelsidiga solpaneler. Nu vet vi att det alltid är jättebra alternativ med dubbelsidiga paneler i en solpark oavsett om det är snö eller inte, då de dubbelsidiga panelerna kan ta vara på instrålning och det diffusa ljuset även på baksidan av panelen, säger Pirjo Estola.

Väckt stort intresse

Solparken har tack vare sitt unika nordliga läge väckt stort intresse och en väderstation mäter hela tiden förhållandena på panelerna. Det är till nytta för forskningen.

– På vårvintern får vi bra produktion i Norrbotten, eftersom solpanelerna fungerar bättre när det är kallt. Redan i slutet av februari har vi mätt samma toppeffekt som på sommaren. Högsta produktion per timme har ägt rum under maj, då var det både svalt och soligt, säger Pirjo Estola.

När det kommer till solel för privatpersoner finns det däremot en poäng i att lägga solpanelerna platt på sitt tak.

– När du har ett tak är det mycket mer praktiskt att sätta paneler på taket. Du får kortare dragningar med elkabel och enklare installation. Man behöver ju exempelvis höja dubbelsidiga paneler minst en meter över marken på grund av snödjupet och det innebär att stativen behöver förankras väl för att tåla den ökade vindlasten. Så på det sättet är det mer kostnadseffektivt för privatpersoner att ha enkelsidiga solpaneler på taket, och snyggt också, säger Pirjo Estola.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Bild: Tomas Bergman

02 november 2023

Logotyp