Socialnämnden: Asta Svenssons arv och satsningar inom hemtjänst

Den 21 december behandlade socialnämnden sammanlagt 16 ärenden. Bland annat tilldelningen av bidrag ur Asta Svenssons arv samt satsningar inom hemtjänsten.

Förslag på tilldelning ur Astas arv

Totalt beviljas 784 000 kr till 13 verksamheter.

Bland annat till Sjöbodan och Kajutans dagverksamhet för personer med demens och minnessvikt, med 25 000 kronor till en ny grillplats och ett äppelträd. Många av dagverksamhetens gäster har önskat att få göra upp eld och koka kaffe, äpplena ska användas till bakverk och att göra marmelad.

Grändernas hemtjänst har ansökt om 46 000 kronor till mat och underhållning för de äldre särskilt under högtider som jul, midsommar, påsk och höstfest med surströmming.

Ingridshems vård- och omsorgboende har ansökt om 115 000 kronor till liveunderhållning på mötesplatsen, brukarfest med middag och dans samt julklappar, terapimaterial för personer med demenssjukdom och pubafton med mat. Allt för att förgylla och ge det lilla extra till brukarna.

Astas vilja i sitt testamente var att hennes pengar ska användas inom vård och omsorg där socialförvaltningen tillhandahåller någon insats. Pengarna ska främst användas i syfte att ge de äldre något extra som inte vanligtvis ingår i kommunens insatser och som medför en ytterligare höjning av livskvalitet.

Julgåvor och extra underhållning fanns med bland förra årets beviljade ansökningar ur Asta Svenssons arv.

Satsningar inom hemtjänsten

Hemtjänsten är en verksamhet som måste kunna ställa om med kort varsel. Snabb omställning krävs bland annat för att kunna ta emot utskrivna från sjukhus. Dessutom för att kunna minska behovet av korttidsvård.

Eftersom personalbehovet kan variera från dag till dag är bemanningsfrågorna tidskrävande. Därför föreslås en förstärkning av planeringsarbetet med 8-10 årsarbetare till en kostnad av fem miljoner kronor.

– Vi bedömer att förslaget bidrar till förbättrad kvalitet för våra brukare inom vård- och omsorg, säger Nina Lind, HR-chef.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 9 december Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: personal i hemtjänst och vård- och omsorgboenden

uppdaterad 22 december

Logotyp