Skolan testar ny lärplattform

En ny lärplattform ska underlätta för skolan, elever och vårdnadshavare. Nu har pilotperioden för den nya plattformen Unikum startat. De som är först ut att använda Unikum är Charlottendals förskola, förskolan Villa kreativa, Ormbergsskolan, Residensskolan, ett antal gymnasieprogram samt Vuxenutbildningen.

Pilotperioden kommer att pågå under vårterminen. Från och med höstterminen 2021 ska alla enheter använda Unikum.

– Vi vill med denna pilotperiod se hur vi på bästa sätt kommunicerar och utbildar, men också för att kunna utvärdera om något behöver justeras innan vi inför plattformen till alla enheter, säger Susanne Edgert, projektledare.

Pilotperioden kommer att pågå under vårterminen och de enheter som har varit piloter kommer senare att fortsätta med Unikum. Från och med höstterminen 2021 ska Unikum införas hos de övriga enheterna.

Om Lärplattformen

  • Lärplattformen ska stötta skolans kommunikation med vårdnadshavare så att de på ett tydligt sätt kan följa sina barns utveckling och lärande. Den ska förenkla och stödja planeringen för den enskilde pedagogen, i planering av verksamhet och resurser samt att verka för kollegialt lärande pedagoger emellan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Shutterstock

Logotyp