Samtal om Vitå förskolas lokaler

Under tisdagen hölls ett digitalt samtal om Vitå förskolas tillfälliga lokaler för att diskutera om den nuvarande lösningen ska vara permanent eller om verksamheten ska flytta tillbaka till förskolelokalen.

Vitå förskola drabbades av en vattenskada i oktober. Förskoleverksamheten finns för tillfället i tidigare Vitåskolans lokaler.

När Vitå förskola drabbades av en vattenskada i oktober fick förskoleverksamheten flyttas till tidigare Vitåskolans lokaler där förskolan bedrivs under pågående reparation.

Barn- och utbildningsnämnden bjöd på tisdagen in vårdnadshavarna till ett digitalt samtal för att diskutera om Vitå förskolas tillfälliga lokaler och om den lösningen ska vara permanent eller om verksamheten ska flytta tillbaka till förskolelokalen. Frågan om pedagogisk omsorg i Vitå förskola lyftes också.

– På mötet klargjordes det att vårdnadshavarna vill ha förskolan i förskolans lokaler. De vill också gärna ha pedagogisk omsorg i samma byggnad. Det krävs inget beslut om förskolan, eftersom vårdnadshavarna vill tillbaka till förskolans lokaler. Kommunfullmäktiges beslut var att förskolan kan flytta in i skolans lokal om vårdnadshavana vill det. Det är tydligt att de inte vill det, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Frågan om pedagogisk omsorg kommer diskuteras vidare i nämnden.

Skolchef, verksamhetschef för förskolan samt förskolans rektor deltog också på mötet.

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Luleå kommun

Logotyp