Populära yrkesutbildningar i Luleå

Ett hundratal nya studenter börjar olika yrkesutbildningar på Vuxenutbildningen under hösten. På måndagen var den stora introduktionsdagen där studenter från Malmö i söder till Kiruna i norr deltog.

Yrkesutbildningarna tas fram i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor där behoven av utbildad personal är som störst. Idag bedrivs bland annat utbildning inom VVS- och energi, el- och automation samt tandsköterska.

– Att vi bedriver yrkesutbildningar på Vuxenutbildning är viktigt steg för att trygga kompetensförsörjningen i kommunen och länet, säger Birgitta Nilsson, skolchef för Vuxenutbildningen i Luleå.

Annika Eriksson från Luleå och Andreas Olsson från Östersund ska båda studera yrkesutbildingen VVS- och energiingenjör.

Introduktionsdag för nya yrkesstudenter

Under måndagen anordnades en introduktionsdag för cirka 90 nya studenter. Utbildningarna har riksintag och studenterna kommer från hela Sverige. Andreas Olsson kommer Östersund ska påbörja VVS- och energiingenjörsutbildningen.

– Jag har tidigare arbetat som rörmontör, men vill utvecklas och avancera inom min bransch. Därför har jag valt att läsa utbildningen i Luleå, säger Andreas Olsson.

Även Annika Eriksson från Luleå ska påbörja samma utbildning.

– Jag har ingen tidigare erfarenhet från branschen, men ser gärna ett framtida arbete inom energisektorn. Kanske inom VVS-design, säger Annika Eriksson.

Många elever väljer yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar är populära bland studenterna på Vuxenutbildningen. Bara nu under hösten har 95 personer från hela ladet påbörjat studier på yrkeshögskolan och cirka 120 personer på övriga yrkesutbildningar. Omkring 30 personer har påbörjat olika lärlingsutbildningar och cirka 40 personer går det som kallas för Jobbspåren, som har utbildningar inom fordon, vård, restaurang och barnskötare.

Det medför att fler människor kommer ut i arbeten som räknas som bristyrken och bidrar till en förbättras kompetensförsörjning.

– Det är viktigt att näringsliv och offentlig sektor, som har behov av kompetens, ser möjligheten att ha en dialog med Vuxenutbildningen, som i sin tur kan skapa utbildningar inom de yrken där behoven finns, säger Birgitta Nilsson.

FAKTA

  • Vuxenutbildningen hör till Arbetsmarknadsförvaltningen på Luleå kommun.
  • Vuxenutbildningen har cirka 2000 studernade per år.
  • Det finns utbildningar på dagtid och på distans.

Text: Sara Ruthberg

Foto: Vera Westerlund

17 september 2019

Logotyp