Ökade kunskaper ska få fler utrikesfödda att rösta

Valdeltagandet i Sverige är lägre hos utrikesfödda än hos inhemska svenskar. Nu hoppas kommunens invandrarråd att det planerade informationsmötet på lätt svenska den 28 augusti ska ändra på detta inför höstens val.

– Vi behöver öka kunskapen om demokratiska rättigheter hos våra utrikesfödda invånare, säger Åsa Koski, invandrarrådet.

Det finns fyra råd inom Luleå kommun. De jobbar för ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte mellan kommunens beslutsfattare och den målgrupp som råden representerar. De fyra råden är invandrarrådet, landsbygdsrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet.

Åsa Koski, tjänsteperson i invandrarrådet, jobbar för att öka kunskapen om demokratiska rättigheter hos utrikesfödda Luleåbor och på så sätt öka valdeltagandet inom den gruppen.

Möte den 28 augusti i Kulturens hus

En del i invandrarrådets arbete kring demokratifrågor är ett arrangemang på söndag den 28 augusti klockan 13-16 i Kulturens hus. Luleå kommun bjuder då in utrikesfödda Luleåbor, som är 18 år och äldre, till informationsmöte på lätt svenska.

Arrangemanget marknadsförs bland annat genom spridning till olika föreningar kopplade till invandrarrådet och även på sociala medier, som till exempel Facebook.

– Vi hoppas att många kommer till mötet. Man kan anmäla sig här redan nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Syftet är att alla ska ha möjlighet att delta i demokratin på lika villkor, säger Åsa Koski, tjänsteperson i invandrarrådet.

Även andra som vill ha information om valet på lätt svenska är välkomna.

På programmet

På mötet deltar kommunens valsamordnare Inger Fältros Lundgren och demokratistrateg Andreas Jönsson. De informerar om hur ett val går till, vem som har rätt att rösta, varför man ska rösta och om demokrati. 

Deltagarna får även prova på att rösta i ett riktigt valbås. Dagen börjar med fika och mingel klockan 12.30.

Demokrativecka för utrikesfödda

Det jobbas på flera håll för att stärka demokratin och få fler utrikesfödda att rösta. Sunderby folkhögskola tillsammans med internationella kvinnoföreningen Esperanza och organisationen Hej Främling! driver projektet "Din demokratiska rätt".

Med start måndag den 8 augusti drar de igång Demokrativeckan. En vecka där deltagarna pratar om demokrati och förbereder sig att rösta genom samtal och praktiska övningar.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Karin Kemi

 

Logotyp