Nytt boende för funktionshindrade

Den 1 december startar Luleå kommun ett nytt serviceboende, enligt lagen om stöd och service (LSS). Det handlar om sammanlagt 11 lägenheter i Galärens nybyggda hus på Varvet i centrala Luleå.

– Varvet är ett bra område för den här typen av verksamhet med närhet till centrum, affärer, grönområden och lokaltrafik. Alla lägenheter ligger på samma plan och är väl anpassade för den här typen av verksamhet, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.

I kvarteret Hägern, där det nya serviceboendet med 11 lägenheter ska inrymmas, byggs nu 127 hyreslägenheter på 15 våningar som ska stå klart för inflyttning vintern 2019/2020.

Boendets totalt 11 lägenheter, varav en är gemenskapslägenhet med personalutrymmen, ska bemannas dygnet runt och erbjuda individer en trygg och aktiv bostadsmiljö.

– De senaste åren har vi haft ett behov av att utöka antalet servicebostadsplatser i Luleå, vi har personer som väntar och därför gör vi nu den här satsningen, säger Fredrik Hansson.

Beslutet togs i socialnämnden den 19 september.

FAKTA

  • I Luleå kommun finns totalt fem serviceboenden (sex när det nya på Varvet kommer igång).
  • Ett serviceboende består av ett antal lägenheter och gemensamma utrymmen där det också finns personal.
  • En servicebostad är till för dig som har en funktionsnedsättning och som klarar dig med mindre personalstöd.
  • En servicebostad är ett mellanting mellan ett självständigt boende och en gruppbostad.
  • För att få en lägenhet i ett serviceboende ska en ansökan göras hos kommunens LSS handläggare.

Text och Foto: Bo Henry Pettersson

18 september 2019

Logotyp