Nu går Stadsparken in i vintervila

Närmare fyrtio år har gått sedan Stadsparken i Luleå upprustades senast. I våras påbörjades dock förvandlingen och en stor del av den gamla växtligheten togs bort för att göra plats för det nya. Mycket har förändrats redan nu men innan nya växter och aktivitetsytor står på plats sätts parken i vintervila.

– Arbetsområdet går mer eller mindre i vinterdvala nu, en snickare som jobbar på scenen och någon elektriker för att få igång belysningen i parken kommer vara igång fram till jul ungefär, sen är det förmodligen helt tomt fram till våren, säger projektledare Matthias Blom från Luleå kommun.

Den befintliga dammen är en kulturbärare som funnits med i parkens utformning sedan 1950-talet. Dammen får även i den nya parken en central roll, den ramas in av bänkar med prydnadsaplar och perennplanteringar i ryggen.

Det kan inte ha undgått någon som passerat Stadsparken mitt i centrala Luleå att något stort är på gång i området. Febril aktivitet har rått sedan de första träden togs ned tidigt i vår och sedan dess har lastmaskinerna åkt skytteltrafik in och ut på området.

Nytt gräs har rullats ut över stora ytor och nya plattor längs gångvägarna som korsar parken i alla väderstreck är utlagda.

– Vi har försökt jobba undan så mycket som möjligt i år, men nu när tjälen lagt sig får vi lova att pausa arbetet några månader, säger landskapsarkitekt Viktor Väppling.

Både nytt och gammalt i parken

Det man kan se inne på området redan nu är att sittplatserna har blivit fler och modernare. Rådhustorget är omgjort och själva trafikytan har blivit smalare medan trottoaren i stället ha fått större utrymme och gjorts mycket bredare. Den gamla trotjänaren, fontänen, så kallade ”Burmanska brunnen”, står kvar på samma plats som den fick vid en ombyggnation av parken som gjordes på 1950-talet. Även den gamla knotiga cembratallen vid lekplatsen som ligger i hörnet mot domkyrkan får leva vidare i den nya parken.

– Det trädet har vi verkligen skyddat och behandlat med silkesvantar, säger Viktor Väppling.

Den gamla lekplatsen blir kvar i området, likaså den gamla cembratallen som står strax intill. Viktor Wäppling tycker att de båda lekplatserna i parken kompletterar varandra både i funktion och utformning.

Ny lekplats

Och apropå lekplatser får den nya parken ytterligare ett lekområde. Där ska Norrbottens landskapsfågeln lavskrikan (Perisoreus infaustus) ståta som juvelen på kronan.

Lekplatsen ska spegla Norrbottens natur och skärgård. Lavskrikan blir samtidigt en permanent hyllning till den nu avlidne konstnären Hans Englund som fyllde parken med de populära snö- och isskulpturerna under 30 år.

Lekplatsens tema ska vara Luleås natur och djurliv och placeras i Stadsparkens östra del mot Kyrkogatan. Att barnleken ska få ta plats i parken var tidigt en uttalad ambition från kommunens sida. © All design rights belong to Kompan.2020 2/15 KOMPAN A/S / All rights reserved

Lavskrikan blir både en permanent hyllning till isdjurens skapare Hans Englund och klätterställ till barnen. © All design rights belong to Kompan.2020 2/15 KOMPAN A/S / All rights reserved

Ny scen

I parkhörnet vid Rådhustorget och Rådstugatan ska den nya scenen stå. Invändigt är den klädd i oljad lärkpanel och utsidan består av något som nästan ser ut som galvaniserat fiskfjäll. Storleksmässigt är scenen anpassad för evenemang som lämpar sig i parken. Tanken för placeringen är också att ge publiken bättre sikt mot det som händer på scenen och att lutningen i parken anpassats för det.

Den nya scenen som skymtar bakom Michel och Viktor byggs i parkhörnet vid Rådhustorget och Rådstugatan. - Lutningen för bästa visuella upplevelsen blir perfekt där, säger de och jämför med den gamla scenen som stod jäms med marken och erbjöd dålig sikt för publiken.

– Vi har valt att gå fram varsamt och inte förvanska parken till oigenkännlighet, samtidigt som vi velat modernisera och komplettera med ett uttryck och teknik som passar för vår samtid, säger stadsträdgårdsmästare Michel Öhman.

För att hålla liv i parken även under vintertid är det tänkt att en litens skridskobana ska anläggas och spolas upp framför scenen. Förhoppningen med det är att Stadsparken ska bli luleåbornas gemensamma vardagsrum under årets alla månader. Målet i sin helhet är att parken ska vara trivsam, trygg och tillgänglig för alla. Det ska finnas plats för gamla och nya aktiviteter och den ska stå öppen och välkomnande.

Det har gjorts en längsgående parkering på Rådhustorget och en genomgående breddad trottoar mot parken. Tanken är även att ytan ska kunna användas vid olika evenemang som en extra yta till Stadsparken. Nivåskillnaderna har justerats för att förbättra tillgängligheten. Den täta vegetationsridån är borttagen och kommer att ersättas med stamträd som ger god visuell kontakt med parken.

Vintervila

Projektet har gjort en förbesiktning av parken inför vintervilan. Men eftersom det fortfarande är entreprenören Nåidens arbetsområde ända fram till slutbesiktningen i juli 2021 kommer allmänheten inte att ha tillträde till parken under vintern och snöröjning av gång- och cykelvägarna kommer inte att göras. Planen är att parken öppnas i juli och att invigningen av området blir under hösten 2021.

Kylan har lagt sig över Stadsparken och det är dags att ta vintervila i arbetet. Stadsträdgårdsmästare Michel Öhman och landskapsarkitekt Viktor Wäppling gör en sista tur i området för året och är nöjd med vad som gjorts hittills.

FAKTA

  • Stadsparken öppnas för allmänheten i juli 2021
  • Stadsparken invigs hösten 2021
  • Vill du veta mer om Stadsparken, historik, visioner eller utformning. Läs vidare på projektets webbplatslänk till annan webbplats på lulea.se

Text och bild: Eva Sundgren

Illustrationer: © 2020 2/15 KOMPAN A/S / All rights reserved

29 november 2020

Logotyp