Musikhuset lever kvar som Kulturstationen

Fem studieförbund får nu bidrag från Luleå kommun för att fortsätta driva före detta Musikhuset, som byter namn till Kulturstationen. Tillsammans vill studieförbunden NBV, ABF, Bilda, Folkuniversitetet och Medborgarskolan utveckla verksamheten där alla kulturentusiaster är välkomna oavsett studieförbundskoppling.

På Kulturstationen kommer musiker under 20 år kunna repa gratis.

När Sveriges regering minskade statsbidragen till studieförbunden blev en av påföljderna att ABF sade upp hyreskontraktet för Musikhuset. Nu har fem studieförbund gått samman för att fortsätta driva verksamhet i Kulturstationen, som huset nu ska heta. Luleå kommun går in med 300 000 kronor för driften framtill årsskiftet och ska ta fram förslag på vidare finansiering.

– Ett fantastiskt roligt och viktigt beslut som fortsätter att lyfta kulturen, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Gratis för unga musiker

I Kulturstationen, som ligger vid järnvägen i centrala Luleå, finns åtta replokaler och en studio. Studieförbunden vill att huset ska vara en plats där människor med olika bakgrund möts och tar del av varandras uttryck, där alla kulturentusiaster är välkomna oavsett studieförbundskoppling. Ambitionen är att bygga en scen i ett av rummen och uppdatera den befintliga studion.

Att hyra in sig på Kulturstationen ska kosta 200 kronor per bandmedlem, men vara gratis för musiker upp till 20 år.

Har du frågor om Kulturstationen kan du vända dig till något av studieförbunden NBV, ABF, Bilda, Folkuniversitetet eller Medborgarskolan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Shutterstock

Logotyp