Moduler på Hertsöskolan

Upphandlingen av modullösningen till Hertsöskolan är klar och nu påbörjas planeringen av hur och när verksamheten kan flytta in.

– Vi har nu klart med leverantör av modulerna i och med att upphandlingen är avslutad, säger Fredrik Thyselius, avdelningschef Stadsbyggnadsförvaltningen.

Den tillfälliga skolbyggnaden, som blir i moduler, kommer att innehålla bland annat klassrum, grupprum och specialsalar för att undervisningen ska hålla hög kvalitet.

Modulerna är en tillfällig skolbyggnad i tre plan där det även kommer att finnas hissar för att tillgodose tillgänglighetskrav. Enligt avtalet kommer leveransen av modulerna ske i etapper från och med nyår.

I dagsläget har elever och personal en kortsiktig lösning där de inryms i andra lokaler.

– Elever och personal gör en utomordentlig insats i det här läget som vi nu är i och längtan tillbaka till Hertsön är stor. Vi ser fram emot att få påbörja planeringen inför att åter få samla elever och personal, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

Den tillfälliga skolbyggnaden kommer att innehålla bland annat klassrum, grupprum och specialsalar för att undervisningen ska hålla hög kvalitet.

– Det är viktigt att eleverna får tillgång till lärmiljöer som är ändamålsenliga och som ger eleverna förutsättningar för sitt lärande, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

Under hösten ska Luleås politiker besluta om Hertöskolan ska renoveras eller om den ska rivas och en ny skola byggas.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Vinter

Logotyp