Luleå tar del av ytterligare skolmiljard

Landets kommuner får nu ta del av ytterligare en skolmiljard som regeringen satsar för att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Luleå får ta del av sju miljoner kronor.

– Regeringens fortsatta satsning på skolväsendet hjälper oss att stötta verksamheterna genom pandemins utmaningar. Det är välkommet i dessa tider. Det absolut viktigaste för oss är att se till att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, säger Emma Engelmark (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Regeringen satsar ytterligare en miljard kronor under 2022 på skolan. Detta för ge landets kommuner goda förutsättningar att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

För att möta de utmaningar som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med ytterligare en miljard kronor 2022, en miljard delades ut 2021 (Pengar till skolan i Luleå,vartlulea.se).  Länk till annan webbplats.Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

I Luleå tar barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och de fristående verksamheterna del av sju miljoner kronor. Medel som bland annat kan användas till ökad undervisningstid och mer stöd för de elever som behöver det.

Fördelning av pengarna 2022:

  • Förskolan: 1,1 miljoner kronor
  • Grundskolan: 3,5 miljoner kronor
  • Gymnasieskolan: 1,3 miljoner kronor
  • Resurscentrum: 500 000 kronor
  • Arbetsmarknadsförvaltningen: 600 000 kronor

Varje verksamhet kompenserar fristående verksamheter utifrån sin pott.

Så här kommer pengarna användas

I grundskolan och gymnasieskolan fortsätter insatsen med extra bemanning och stöd för att möta det kunskapstapp som pandemin medfört. Gymnasieskolan förlänger också satsningen på extra undervisningsresurser inom främst matematik, engelska och idrott.

Inom förskolan kommer en satsning på kompensatoriska insatser i det systematiska kvalitetsarbetet göras och inom Resurscentrum fortsätter arbetet med ett projekt som syftar till att främja närvaron i grundskolan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Anders Alm

Logotyp