Kommunen stöttar näringslivet med gåva till personalen

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom förslaget som innebär att Luleå kommuns medarbetare får en skattefri gåva motsvarande 2 000 kronor i form av Luleå citykortet. Syftet är dels att stärka det lokala näringslivet, dels att som arbetsgivare uppmärksamma goda arbetsinsatser under pandemin.

Det är riksdagen som har beslutat att en tillfällig skattefrihet för gåvor till medarbetare ska gälla fram till 31 december 2021. Det innebär i korthet att gåvor inte ska förmånsbeskattas så länge värdet inte överstiger 2 000 kronor och inte lämnas ut i pengar. Regeringen vill med det stötta företag och stärka den ekonomiska återhämtningen.

Kommunen vill genom Luleå citykortet bidra till att stärka det lokala näringslivet.

– Den tillfälliga regeländringen om skattefri gåva ger kommunen en möjlighet att stötta det lokala näringslivet vilket är i enlighet med regeringens ambition. Det är också en möjlighet för arbetsgivaren Luleå kommun att visa uppskattning för goda arbetsinsatser under den pågående pandemin, det är ju medarbetarna som står för resultaten i våra verksamheter, säger personalchef Jenny Nilsson.

För Luleås kommuns del innebär satsningen en kostnad på cirka 11,2 miljoner kronor. Pengarna föreslås omfördelas från ett förväntat bra resultat innevarande år och delar av överskottet används för att bidra till att stärka återhämningen för det lokala näringslivet. Det är engångssatsning utifrån den möjlighet som lagstiftningen ger.

Den skattefria gåvan i form av Luleå citykortet ersätter årets julklapp och gäller alla medarbetare som idag omfattas av julgåva enligt gällande riktlinjer.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock, Luleå kommun

Uppdaterat: 27 september 2021

Logotyp