Kommunens prioriterade grupper för högre lön

Bygglovshandläggare och enhetschefer inom socialförvaltningen är kommunens prioriterade grupper för lönesatsningar. Utifrån 2022 års lönekartläggning prioriteras även bistånds- och LSS-handläggare samt förskollärare.

Förskollärare prioriteras i handlingsplanen, samma gäller bygglovshandläggare, enhetschefer inom socialförvaltningen samt bistånds- och LSS-handläggare.

För att säkra kompetensförsörjningen ser kommunen löpande över sina löner. Vilka grupper som prioriteras regleras i en lönepolitisk handlingsplan. Den aktuella planen beslutade kommunstyrelsen om på sitt sammanträde den 16 januari.

– Vi kommer behöva jobba väldigt mycket med att rekrytera fler människor som kan jobba och bo i Luleå i framtiden. Och då behöver vi jobba med kompetensförsörjning, få hit fler unga och prioritera vissa yrkesgrupper med högre lön för att vi ska vara konkurrenskraftiga, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Jämfört med andra arbetsgivare i närområdet finns på vissa håll högre lönenivåer för bygglovshandläggare och enhetschefer vid socialförvaltningen. För att vidmakthålla konkurrenskraft och trygga kompetensförsörjningen prioriteras alltså dessa grupper.

I fjolårets lönekartläggning blev det tydligt att det finns löneskillnader för bistånds-och LSS-handläggare samt förskollärare i förhållande till andra jämförbara yrkesroller hos kommunen. Därför ska även dessa yrkesgrupper får höjd lön.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Anders Alm

Logotyp