Klimatsmarta transporter i Luleå både på land och till sjöss inom mindre än tio år

Inom ungefär åtta år kommer alla persontransporter i lokaltrafiken i Luleå vara helt klimatneutrala. Redan 2028 ska muddringen av farlederna in till Luleå Hamn och Luleå Hamns nya djuphamn vara klar, något som möjliggör effektivare sjötransporter där fartygens bränsleförbrukning och utsläpp sänks med upp till 40 %. Det är viktiga åtgärder för att klimatsäkra Luleå till år 2040.

Vi har tidigare pratat med Luleå kommuns miljö- och klimatstrateg Sophie Forsberg Johansson som berättat om Luleås utmaning att nå fullständig klimatneutralitet samtidigt som vi ska öka vår befolkning till cirka 100 000 fram till år 2040. Här är den artikeln.

För att minska vår klimatpåverkan är transporter ett viktigt område att fokusera på. Både Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Hamn AB genomför under de närmsta åtta åren stora förändringar för att möjliggöra den klimatomställning som behövs.

Inom området transporter finns det många olika områden att titta på, bland annat att minska resandet med hjälp av digitala möten och när vi måste transportera oss eller gods så behöver vi gå över till hållbara transportslag med fossilfria drivmedel.

Inom området transporter finns det många olika områden att titta på, bland annat att minska resandet med hjälp av digitala möten och, när vi måste transportera oss eller saker, att gå över till hållbara transportslag och fossilfria drivmedel.

Cirkulär kedja när stor del av dieselbussarna byts ut till biogasbussar i lokaltrafiken

I dagsläget körs övervägande delen av LLT:s bussar på diesel, de har 75 bussar totalt och 62 av dem går på diesel. Av de resterande går åtta bussar på biogas och fem är eldrivna. För att nå sitt mål om total fossilfrihet kommer LLT i ett första steg fram till år 2026 att byta ut drygt hälften av dieselbussarna till biogasbussar som drivs med lokalt producerad biogas från Lumires rötkammare på Uddebo.

– När biogas skapas går det till på så sätt att från Lulebornas avloppsvatten kommer det in till Uddebo avloppsreningsverk, där vi plockar ut slammet och utifrån detta görs det biologiska materialet i vår rötkammare. Den så kallade rågasen kan redan då användas till värme eller el, men när vi behandlar den ytterligare ett steg får vi fordonsgas, berättar Urban Jansson, biogassamordnare på Lumire.

– Det är alltså det renaste drivmedlet vi kan köra på idag. Det är helt cirkulärt eftersom vi gör det från avfall, fortsätter Urban.

En av LLT:s biogasbussar i ett bostadsområde i Luleå.

En av LLT:s biogasbussar i ett bostadsområde i Luleå.

Under åren 2027 - 2030 ska LLT byta ut de kvarvarande dieselbussarna till elbussar och efter det kommer alla bussar inom Luleå Lokaltrafik att antingen köra på lokalt producerad biogas eller på vattenkraftsproducerad el. Luleå kommer då ha en helt fossilfri lokaltrafik där alla persontransporter med kollektivtrafik inom Luleå tätort är klimatneutrala. En stor och viktig pusselbit i arbetet med att uppnå Luleås mål om att vara helt klimatneutralt år 2040.

Djupare hamn och farleder ger energieffektivare transporter till sjöss

I det gemensamma projektet Malmporten ska Luleå Hamn i samarbete med Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket bland annat genomföra en muddring av Luleå Hamn och farlederna in till hamnen samt anlägga en ny djuphamn. När projektet är klart kommer Luleå Hamn kunna ta emot större, fullt lastade fartyg och frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag, tack vare djupare farleder och ny djuphamn som ger effektivare sjötransporter med minskad miljöpåverkan.

Sjötransporterna av gods kommer alltså att bli betydligt effektivare och både bränsleförbrukning och utsläpp kommer att sänkas med upp till 40 % när projektet Malmporten är genomfört 2028. Projekt Malmporten möjliggör tillväxt och stärkt konkurrenskraft, hållbar omställning och livskraftiga samhällen i norr.

När farlederna har muddrats och när Luleå Hamn fått en ny djuphamn i projektet Malmporten så kommer hamnen kunna ta emot större och fullt lastade fartyg, något som ger effektivare sjötransporter och minskad miljöpåverkan.

När farlederna har muddrats och när Luleå Hamn fått en ny djuphamn i projektet Malmporten så kommer hamnen kunna ta emot större och fullt lastade fartyg, något som ger effektivare sjötransporter och minskad miljöpåverkan.

Uniper tillsammans med Luleå Hamn, Luleå Energi, ABB och ESL-Shipping planerar dessutom att bygga en vätgashub som så småningom ska kunna bidra till helt fossilfria fartygstransporter i framtiden.

Även Luleå Hamn bidrar alltså med en stor och viktig pusselbit i arbetet med att klimatsäkra Luleå och uppnå fullständig klimatneutralitet senast år 2040.

Källor

  • llt.lulea.se
  • lumire.se
  • portlulea.com
  • malmporten.se

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Lena Hedberg

Illustrationer: Vinter

Bild: Daniel Holmgren/Luleå kommun

Logotyp