Ja till RFSL-bidrag och coronastöd

Bidrag till RFSL och mer coronastöd till föreningslivet. Det är två ärenden kultur-och fritidsnämnden tog ställning till idag.

I dag sa kultur-och fritidsnämnden ja till verksamhetsbidrag till RFSL Luleå. Föreningen får 700 000 kronor för 2021, samma summa de fått tidigare årligen under en treårsperiod.

Det kan bli ännu ett kommunalt stödpaket till Luleås föreningsliv, om fullmäktige klubbar förslaget.

Stöd till föreningslivet

Nämnden tog även ställning till mer coronastöd för föreningslivet i Luleå. Förslaget, som nu ska upp till fullmäktige, är att pengarna för årets inställda sensommarfestival istället ska gå till stödåtgärder. Det innebär 1,45 miljoner kronor.

Vidare föreslås även att kultur-och fritidsnämnden får mandat att besluta om festivalen Luleå Live och när den ska genomföras. Om festivalen inte blir av föreslås att även dessa pengar, 1,7 miljoner kronor, går till coronastöd.

De två sista frågorna ska nu upp i kommunfullmäktige för beslut.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Uppdaterat 21 april 2021

Logotyp