Arbetsutskottet: nya planuppdrag och mer coronastöd

Ett planuppdrag för Jämtön och en ansökan om finansiellt stöd för Svenska Mästerskapen i klättring i Luleå. Dessutom kan ytterligare stödinsatser i pandemin bli aktuella. Det är några av frågorna som kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder två gånger varje månad. Vid dagens möte i Luleå den 10 maj, behandlades 11 ärenden.

Ett nytt planuppdrag för Jämtön, bidrag till ett nationellt idrottsevenemang och ytterligare stödåtgärder för att mildra pandemins effekter. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp vid dagens sammanträde i Luleå.

Planuppdrag för del av Jämtön

Arbetsutskottet har tidigare i år föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastigheten Jämtögårdens förskola (Jämtön 4:25) ska säljas. Efter genomförd detaljplan är avsikten att Jämtöns Folkets husförening ska köpa fastigheten. Vitådalens skola ekonomisk förening har visat intresse av att hyra den del som tidigare nyttjats som förskola.

Kommunstyrelsen gav idag stadsbyggnadsnänden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Jämtön, Jämtön 4:25, Jämtögårdens förskola. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kommande försäljning.

Svenska Mästerskapen i klättring i Luleå, 2021

Ett av förslagen som utskottet beviljade gäller bidrag för genomförande av SM i inomhusklättring, som har tilldelats Luleå av Svenska Klätterförbundet. Kommunens styrgrupp för evenemang ställer sig positiva till att Luleå får stå värd för tävlingen. De ser detta SM som en möjlighet för Luleå att ytterligare stärka sin position som en aktiv idrotts- och arrangörsstad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände i dag att finansiera SM i inomhusklättring den 12–14 augusti 2021 med 75 000 kronor.

Ytterligare stödåtgärder för att mildra effekterna av Corona

Nu vill kultur- och fritidsnämnden se mer ekonomiskt stöd till föreningslivet i Luleå. Enligt ett förslag ska pengarna för årets inställda sensommarfestival istället gå till stödåtgärder. Det innebär 1,45 miljoner kronor till lokala föreningar. Vidare föreslås även att kultur-och fritidsnämnden får mandat att besluta om festivalen Luleå Live och när den ska genomföras. Om festivalen inte blir av föreslås att även dessa pengar, 1,7 miljoner kronor, går till coronastöd. Utskottet ställde sig bakom förslaget, som nu går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Bland övriga ärenden:

  • Prövning av beslutet om försäljning av del av Bergnäset 1:169, Bowatersvägen
  • Förslag till beslut avseende begäran till den Regionala kollektivtrafikmyndigheten om upphandling av trafik och beslut om trafikplikt.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Uppdaterad 10 maj

Logotyp