Högnivåmöte mellan EU och USA i Luleå 30-31 maj

Den 30-31 maj genomför EU:s och USA:s handels- och teknikråd ett möte i Luleå. Mötet är ett så kallat högnivåmöte med många internationella deltagare. Ett antal säkerhetsåtgärder kommer att vidtas inför och under mötet, vilket kan påverka dig som bor och arbetar i centrala Luleå. Här kan du läsa mer om mötet och vilka åtgärder som planeras.

Den 30–31 maj står Sverige värd för ett möte inom handels- och teknikrådet mellan EU och USA, Trade and Technology Council (TTC), inom ramen för det svenska EU ordförandeskapet.

TTC inrättades i juni 2021 och är det främsta forumet för EU och USA att samordna strategier för viktiga globala handelspolitiska, ekonomiska och tekniska frågor. Tidigare har möten hållits i Pittsburgh, Paris och Washington DC. Kommande möte sker i Luleå den 30-31 maj.

Delar av centrala Luleå kommer att spärras av under mötesdagarna, 29-31 maj. Kartan med rödmarkeringar visar en ungefärlig bild av vilka områden som berörs. Bild: Polismyndigheten

Hög säkerhetsnivå

Vid mötet deltar bland annat USA:s utrikesminister Antony Blinken, flera andra ministrar från USA, höga tjänstemän från EU och tre ministrar från Sveriges regering.

Nivån på mötet innebär att kommunen och Polismyndigheten kommer att vidta ett antal säkerhetsåtgärder. Detta kommer att påverka trafiksituationen och framkomligheten i centrala Luleå under mötesdagarna. Åtgärderna beräknas att inledas måndag 29 maj och pågår till och med onsdag 31 maj, då mötet avslutas. Störningar i trafik och framkomlighet kan få konsekvenser för dig som bor och arbetar i centrum.

Omfattande störningar i stadstrafiken

Polismyndigheten bedömer att säkerhetsåtgärderna kan medföra förseningar i vägtrafiken. Vissa viktiga gång- och cykelstråk i centrum kan också påverkas.

Busstrafiken läggs om under aktuella mötesdagar och framkomligheten i centrala Luleå påverkas. Den största påverkan kommer att vara runt centrumhalvön där navet och hållplatsen Smedjegatan inte kommer att trafikeras.

Om du planerar att resa med lokaltrafiken, ta gärna reda på hur omläggningarna kan påverka dig. På deras webbplats finns samlad information om hur mötet påverkar busslinjer och hållplatser.

Direktlänk till trafikinformation hos Luleå lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Avspärrningar i centrala Luleå

Polisens uppdrag är att säkerställa att mötet kan genomföras på ett säkert sätt samtidigt som påverkan på samhället blir så liten som möjligt.

I samband med mötet kommer därför ett område att avspärras i anslutning till Kulturens Hus i Luleå. Det avspärrade området innefattar även en del av Stadsviken. Under tiden för avspärrningarna kommer inga båtar att kunna åka in där.

Boende i fastigheter som påverkas av avspärrningarna kommer att ha tillträde till sina bostäder, dock kan avspärrningarna påverka parkeringsmöjligheterna i närheten av bostaden.

Kulturens hus stängt för allmänheten

Avspärrningarna kommer inte att påverka tillgängligheten för besökare till butiker, restauranger och andra verksamheter i Luleå centrum, annat än till Kulturens Hus som kommer vara stängt för allmänheten under de aktuella dagarna. Dock kan tillgången på parkeringsplatser på vissa platser i centrum att påverkas.

Avspärrningarna kommer heller inte att påverka behov av hemtjänst, trygghetslarm eller andra vårdrelaterade besök.

Mer information om avspärrningar och trafikpåverkan hos polisen.se Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Polismyndigheten

Logotyp