Hemtjänstpersonal fick inte kontakt med brukare som påträffades död dagen efter

Vid ett planerat besök inom hemtjänsten fick personal inte kontakt med brukare, och antog därför att personen var tillsammans med anhörig. När enhetschef fick kännedom om händelsen nästa dag, skickades personal ut omgående och påträffade personen död. Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Vi ser allvarligt på det som inträffat och att rutiner inte följts som bland annat anger att anhörig och chef ska kontaktas om man inte får kontakt med brukare inom tre timmar, säger Gabriella Lindqvist Durhan, verksamhetschef.

Hemtjänstpersonal följde inte rutiner och dagen efter hittades en person död. Händelsen är anmäld till IVO.

Åtgärder som vidtagits efter händelsen är bland annat genomgång med samtlig personal i hemtjänstgruppen av rutinen ”När stöd i hemmet inte får kontakt med brukare”. Samtliga enhetschefer inom Luleå kommuns hemtjänst ska gå igenom rutinen minst en gång per år, enligt vad som tidigare är beslutat.

Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och utreds enligt Lex Sarah.

FAKTA

  • Inspektionen för vård och omsorg är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah och lex Maria samt kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.
  • En Lex Maria-anmälan görs om en händelse har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vård skada.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text Bo Henry Pettersson

Fotomontage: IVO/Shutterstock

Logotyp