Fullmäktiges decembermöte görs om

Kommunfullmäktiges sammanträde från december förra året ska göras om. Anledningen är att besluten från det mötet inhiberats och därmed inte har verkställts. Besluten från decembermötet tas därför om på nytt. Det sker vid nästa ordinarie fullmäktigemöte den 25 januari.

Bakgrund i korthet: Med anledning av rådande coronapandemi har kommunfullmäktige i Luleå under 2020 tagit beslut om att tillåta deltagande på distans vid nämnders och fullmäktiges sammanträden. Syftet har varit att underlätta för ledamöter i riskgrupper att delta samt att minimera fysisk kontakt och därmed minska risken för smittspridning.

Vid förra årets sista kommunfullmäktige den 21-22 december behandlades ett 30-tal ärenden. Ett av dem gällde förlängning av beslut om deltagande på distans vid kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden.

En privatperson överklagade samtliga beslut som fattades, med hänvisning till kommunallagen och dess skrivningar rörande distansmöten. Förvaltningsrätten har bifallit yrkandet om inhibition av samtliga beslutsärenden. Dessa beslut ska nu fattas på nytt.

Kommunens politiska möten hålls tills vidare i Kulturens hus, med anledning av coronapandemin. Vid förra årets sista kommunfullmäktige deltog de flesta ledamöter på distans. Belsutsärendena har inhiberats. Nu ska besluten fattas på nytt.

Nästa fullmäktigemöte i Luleå 25 januari

Med anledning av coronasituationen så har kommunens politiska möten tillfälligt flyttats från stadshuset till Kulturens hus. 

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde i Luleå är den 25 januari. Då kommer samtliga ärenden från fullmäktige den 21-22 december 2020 att tas upp för beslut på nytt. Sammanträdet äger rum i stora salen, Kulturens Hus, med start 13.15.

Rent formellt så blir det alltså inget extra fullmäktigemöte. Samtliga beslutspunkter från mötet den 21-22 december kommer istället att läggas till överst på dagordningen, på det ordinarie mötet.

Ärendena kommer att hanteras enligt ordinarie rutin vad gäller beslutsgång och justering av protokoll.

Mer om bakgrunden kan du läsa på vartlulea.se här: Förvaltningsrätten: KF-beslut inhiberas

Artikel om december månads kommunfullmäktige: Årets sista kommunfullmäktige i Luleå

Text: Malin taavola

Bild: Luleå kommun

14 januari 2021

Logotyp