Förslag: Försäljning av fastighet i Sunderbyn och nya taxor för vatten och avlopp

Det är några av de ärenden som infrastruktur- och servicenämnden ska ta ställning till den 12 oktober. Övriga ärenden är bland annat igångsättningstillstånd för kronanvägen och reinvestering av gångväg på Gültzauudden.

Kostnaderna för vårt vatten har ökat och infrastruktur- och servicenämnden föreslår därför att både anläggnings- och brukningsavgifterna ska höjas.

Förslag att sälja fastighet i Sunderbyn

Infrastruktur- och servicenämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att fastigheten Sunderbyn 67:461 som inkluderar Arealens förskola ska säljas.

Ingen förskoleverksamhet har bedrivits i byggnaden de senaste åren och inga större renoveringar har gjorts sedan den byggdes 1990. Då ingen ny verksamhet planeras i lokalerna föreslås att fastigheten säljs. Fastigheten är detajplanelagd som bostad sedan 1998.

Höjning av anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp

Infrastruktur- och servicenämnden föreslås rekommendera kommunfullmäktige besluta att justera upp anläggningsavgift för vatten och avlopp med 10% och den rörliga brukningsavgiften med 20 % från och med årsskiftet och anta VA-taxa Luleå 2024.

Anläggningsavgiften är en obligatorisk engångskostnad som alla som ansluter sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste betala i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster. Dagens avgiftsnivå understiger kostnaderna för utbyggnad och anläggningsavgifterna bör höjas för att kunna täcka kostnaderna.

Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för vatten och avloppsverksamheten. Under den senaste tiden har dessa kostnader ökat på grund av ökad investeringstakt samt flera omvärldsfaktorer och finansiella faktorer. Föreslagen ökning för en normal villa motsvarar 169 kr per månad och för boende i lägenhet 97 kr per månad inkl. moms.

Vill du läsa mer om andra ärenden? Klicka dig vidare till lulea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay

Logotyp