Förslag för en renare skärgård

Luleå kommun har som mål att föroreningarna av koldioxid ska upphöra i kommunen senast 2040. Som pilotprojekt tittar man på skärgårdstrafiken. En utredning föreslår nya typer av båtar.

Kommunen deltar i ett projekt för att testa nya sätt att planera för framtiden. Så kallade Klimatinvesteringsplaner syftar till att kartlägga kostnaderna för att eliminera skadliga utsläpp och ta med klimatomställningen i beräkningen i kommunens beslut. Skärgårdstrafiken är ett exempel.

Ove Forsberg är chef över skärgårdstrafiken på Luleå kommun och Sophie Forsberg Johansson är klimat- och miljöstrateg. – Att arbeta med klimatinvesteringsplaner handlar om att tidigt visa kostnaderna och vinsterna av att minska påverkan på klimatet. Vi hoppas det ska leda till bättre beslutsunderlag, säger Sophie Forsberg Johansson.

Bland olika alternativ undersökes inköp av två nya båtar. En med eldrift och en modern båt som kan drivas med HVO (vegetabilisk diesel). En investering som lokala entreprenörer kan ha svårt att göra själva. Politikerna har ännu inte tagit ställning till alternativen.

– En elbåt tar bort minst 90 procent av utsläppen. En modern båt minskar utsläppen med upp till 40 procent, redan innan bränslet bytts ut till ett biodrivmedel, berättar Ove Forsberg, avdelningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Det är en tidskrävande process. Om kommunen väljer att satsa på elbåtar kommer det dröja till de är i bruk.

– Om vi skulle beställa en båt tar det två år att bygga den. Sen ska vi upphandla besättningen som ska köra båtarna, säger Ove Forsberg.

FAKTA

  • Projektet Klimatinvesteringsplaner; Så blir klimatinvesteringsplaner ett verktyg för klimatomställningen genomförs 1 november 2023 – 31 december 2024.
  • Deltagande kommuner är Luleå, Borlänge, Gävle och Göteborg.
  • Projektet finansieras av Energimyndigheten.
 

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Tomas Bergman

Logotyp