Dungens förskola fick stipendium

Avdelning Regnbågen vid Dungens förskola är en av stipendiaterna som Luleå kommun uppmärksammat för fina insatser som genomförts under året.

Maritha Meethz, ordförande barn- och utbildningsförvaltningen, delade ut stipendium till Anna Sundén, Maria Åström och Maria Jysky från avdelning Regnbågen vid Dungens förskola samt Mikael Jakobsson, kock på Örnässkolan.

Maria Jysky, Maria Åström och Anna Sundén representerade förskolan som fick priset för att de har skapat en trivsam miljö där varje barns rätt till en egen identitet bekräftas och får sin självkänsla och empatiska förmåga stärkt.

– Det kändes stort att få priset. Vi kände oss verkligen sedda, hörda och förstådda, säger förskoleläraren Anna Sundén.

Prissumman är på 20 000 och delas mellan de andra stipendiaterna. Pengarna ska användas till att utveckla förskoleverksamheten.

– Vi vill gärna köpa in en bärbar eldplats till barnen så vi kan gå i skogen vintertid och sedan samlas kring elden och ha goda samtal. Vi vill att barnen ska få ta del av naturens lugn och läkande effekter. Team Hertsöns förskolor har ett gemensamt projekt om en hållbar social framtid där vi betonar vikten av att undervisa i normer och värden. Om våra barn får en grundtrygghet där de får känna sig, precis som vi nu har fått bli, stolta över sitt arbete, sedda och hörda samt får kunskap om hur man är mot andra människor och andra levande varelser, stora som små, tror vi att vi ger dem den bästa starten i livet.

– Vi pratar också om att köpa in fler husdjur eftersom vi har afrikanska jättesnäckor och fiskar på avdelningen. Vi upplever att vårt arbete med normer och värden stärker barnen när vi vårdar husdjuren, säger Anna Sundén.

Vet ni vem som nominerade er?

– Ja, det var föräldrar som uppskattar och förstår vårat viktiga arbete tillsammans med deras barn. Det visar också för oss vikten av att ha en bra och tydlig kommunikation med vårdnadshavarna och att göra dem delaktiga i vårt arbete, säger Anna Sundén.

Stipendiet med blommor och diplom delades ut under ett av arbetsmarknads- och gymnasienämndens möten i maj. Det är fjärde året i rad som Luleå kommun uppmärksammar sin personal för insatser som genomförts under året.

Motiveringen för avdelning Regnbågen:

"Avdelningen Regnbågen på Dungens förskola har skapat en trivsam miljö där de bekräftar varje barns rätt till en egen identitet. Genom olika projekt har de engagerat barnen i deras skapande samtidigt som de lyft fram barnens starka sidor och belyst värdet av allas olikheter. Det har stärkt barnens identitet, deras självkänsla och deras empatiska förmåga. Med små medel skapar de egna världar tillsammans med barnen, vilket gör att barnen får vara med och påverka sin dagliga miljö från idé till skapande. Avdelningen Regnbågen på Dungens förskola ger barnen trygghet, lust till lärande och utveckling, och gör ett fantastiskt arbete med barnen."

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Fredrik Winneborn

07 juni 2024

Logotyp