Dags för medborgarna att tycka till

Nu är den årliga medborgarundersökningen från Statistiska Centralbyrån (SCB) ute hos 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor. De som får enkäten får svara på frågor om hur det är att leva och bo i kommunen.

De utvalda Luleåborna har under början av september fått hem en pappersenkät som ska postas senast den 29 oktober. Det går också bra att svara på frågorna på webben, då senast den 4 november klockan 13.00. Ju fler som besvarar undersökningen desto bättre underlag får kommunen att förbättra verksamheterna, därför är alla synpunkter mycket viktiga.

Statistikmyndigheten SCB har sedan 2006 genomfört en årlig enkät åt Luleå kommun.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

I fjolårets undersökning gav medborgarnas helhetsbetyg Luleå en 20:e plats bland de då 111 undersökta kommunerna. Luleåborna var nöjdare än genomsnittet med 17 av 26 undersökta verksamheter. Luleås kultur- och fritidsmöjligheter fick höga betyg av Luleåborna. Sämre betyg fick bostäder och äldreomsorg.

FAKTA

  • I år deltar 135 kommuner i undersökningen och Luleå kommun är med i för 14:e gången. Resultatet av årets undersökning presenteras i december.
  • Tidigare resultat från SCB:s medborgarundersökning kan du läsa här.länk till annan webbplats
  • Om du inte är en av de utvalda i medborgarundersökningen så kan du alltid lämna dina synpunkter eller ett Luleåförslag på kommunens hemsida.länk till annan webbplats

Text: Stina Östman

Foto: Luleå kommun

19 september 2019

Logotyp