Bostad Luleå föreslås upphöra

Den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå startade oktober 2016 i syfte att säkra att boende fick behålla sin befintliga köplats och slippa risken med att hamna sist i en ny kö i samband med att delar av Lulebos fastighetsbestånd såldes. Efter att Lulebo har valt att säga upp avtalet med Luleå kommun från och med årsskiftet 2020/2021 föreslås att Bostad Luleå upphör.

Kommunens bostadsförmedling föreslås att avvecklas efter att Lulebo sagt upp avtalet.

– När den enda stora avtalsparten lämnar ser vi ingen annan väg än att föreslå att Bostad Luleå upphör, konstaterar stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell.

– Den ursprungliga tanken var att övriga fastighetsägare skulle ansluta till den kommunala bostadsförmedlingen med sina lägenheter. Något som inte har skett, vi är den enda aktören som fullt ut gått in i Bostad Luleå, säger Kent Ögren ordförande i Lulebos styrelse och anger det som den huvudsakliga orsaken till att de valt att säga upp avtalet med Luleå kommun från och med årsskiftet 2020/2021.

– Vi är fullt ut beredda att ta över bostadsförmedlingen och ingen som idag köar genom Bostad Luleå ska förlora kötid, säger Ögren.

– Ärendet kommer upp på stadsbyggnadsnämnden i augusti och nämnden får då ta ställning till tjänstepersonernas förslag, säger Anja Johansson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

FAKTA

  • Bostad Luleå startades i 2016
  • Öppen för alla bostadssökande som har fyllt 15 år, köavgiften är 250 kronor årligen.
  • Läs mer: www.bostadlulea.se

 

Text och foto: Luleå kommun

30 juni 2020

Logotyp