Besök i Bryssel - aktuella frågor på agendan

Luleås kommuns delegation besökte Bryssel den 19-21 februari. Där diskuterades energipolitik, framtid, hur man ska locka talanger till norra Sverige och mycket annat.
– Vi har under vår resa fått diskutera aktuella frågor i EU och skapat kontakter i Bryssel för att arbeta vidare, säger Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande.

Politiker (KSAU ordinarie ledamöter och gruppledare). Carina Sammeli (S), Fredrik Hansson (S), Mathias Karvonen (V), Anders Josefsson (M), Daniel Smirat (S), Fredrik Bruhn (S), Ingrid Vesterlund (SD), Arne Nykänen (C) och Thomas Söderström (L).

Tjänstepersoner: Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, Rickard Lundmark, vd Luleå kommunföretag/Luleå Business Region, Josefine Wihlzon, chef Näringsliv & omvärld, Viktor Kåreborn, enhetschef, Arbetsmarknadsförvaltningen, Maria Bergman, näringslivsstrateg, Johanna Karlsson, näringslivsstrateg, Nataliia Hammarberg, internationell strateg, och Ulrica Montgomery, besökssamordnare.

Besök på Europaparlamentet.

I slutet av februari besökte kommunstyrelsens arbetsutskott och gruppledarna Bryssel. Syftet med besöket var att skapa bättre förståelse för hur politiken i EU fungerar och dess betydelse för Luleå kommun, att lära sig mer om regional utveckling, anknytning till EU, EU-projekt och finansiering, samt att lära sig mer om möjligheter till påverkansarbete i frågor som är viktiga för Luleå och regionen.

Gruppen hade en fullspäckad agenda med studiebesök hos olika EU-relaterade institutioner och organisationer. Luleåföreträdarna besökte inledningsvis North Sweden-kontoret som stod för programmet som präglades av möten med relevanta aktörer i syfte att lyfta Luleås styrkeområden och finna inspiration till finansieringsmöjligheter och relevanta EU-nätverk. Luleå kommun besökte Europaparlamentet och Jakop Dalunde (MP), som sitter i utskotten för transportfrågor samt utskotten för energi och industrifrågor, samt Europeiska Regionkommittén. Man träffade också Raphael Goulet, enhetchef med ansvar för arktiska frågor vid EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske. Mötet behandlade EU:s arktiska politik. Behovet av arbetskraft och att få personer att stanna i norra Sverige i och med den industriella tillväxten diskuterades.

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, var med i Bryssel.

– EU tar fram direktiv och förordningar som påverkar Sverige på många områden, allt från hur vi får lägga upp arbetstid för vår personal till hur skogen får brukas. Det betyder också att vi behöver finnas med i EU och berätta om hur vårt samhälle fungerar, och påverka EU:s beslut så de fungerar bra även i norra Sverige, säger hon och fortsätter:

– Vi har under vår resa fått diskutera aktuella frågor i EU och skapat kontakter i Bryssel för att arbeta vidare. Resan har redan resulterat till att jag fått en inbjudan att tala på EU Arctic Forum i Bryssel i maj.

Under dagarna besöktes också Natos högkvarter. Delegationen träffade Carl-Magnus Eriksson, ministerråd på Sveriges Delegation vid Nato, och Ingvar Lindholm, försvarsråd, som berättade om hur Sveriges framtida roll i Nato kan se ut.

– Det var intressant att besöka NATOs högkvarter och svenska delegation, för att lära oss mer om hur NATO fungerar och hur ett Svenskt inträde påverkar oss, säger Carina Sammeli.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

29 februari 2024

Logotyp