Barnskötare erbjuds yrkesutbildning på betald arbetstid

Förskolan i Luleå kommun har under flera år arbetat med att stärka medarbetarnas kompetenser och kan nu i en stor satsning motsvarande 8 miljoner kronor erbjuda barnskötare som saknar yrkesutbildning en sådan på betald arbetstid.

– Vi har planerat för det här en tid och det känns jättebra att kunna gå ut till våra medarbetare med det här erbjudandet, säger Annica Backman som är verksamhetschef på förskolan.

Ett barn som leker med klossar.

Med hjärtat hos varje barn höjs kvalitet på utbildningen och kompetensen hos personalen.

Satsning i samråd med Kommunal

Satsningen på vidareutbildning av barnskötare har planerats av Barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med fackförbundet Kommunal och vänder sig till de som har en tillsvidareanställning och de månadsanställda på vikariat som saknar barnskötarutbildning. Det handlar om cirka 50 anställda som kommer får erbjudandet.

– Kommunal är mycket positiv till utbildningssatsningen för outbildade barnskötare. Det känns bra att arbetsgivaren höjer barnskötarnas kompetens och därmed verksamheten stort, säger Anneli Palmklint på fackförbundet Kommunal.

Stärker kompetensen och kvalitet i utbildningen

Under februari månad och framåt kommer information om utbildningen att skickas ut, och möjligheten ges att anmäla sitt intresse. Olika utbildningsomgångar planeras med start från höstterminen 2023.

– Genom satsningen stärks yrkeskompetensen hos våra duktiga medarbetare i förskolan som saknar utbildning till barnskötare men också kvaliteten i utbildningen i förskolan, fortsätter Annica Backman.

Utbildningen kommer ske tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen i Luleå, och satsningen finansieras genom Omställningsfonden och BUF Förskola. Den innebär teoretiska studier en dag per vecka under cirka ett läsår. Den arbetsplatsförlagda delen i utbildningen matchas i huvudsak med det ordinarie arbetet på den förskola där barnskötaren har sin anställning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild: Luleå kommun

Logotyp