Avgångselever prisas

Ett annorlunda studentfirande på grund av coronapandemin är nu till ända. En tradition kunde dock inte viruset rubba på: utdelningen av stipendier till avgångseleverna. Allt från branschstipendier till civilkurage - här följer ett axplock.


Civilkurage

Mohammad Ahmadi fick ta emot Advokatbyrån Kaiding stipendium för civilkurage. Det är ett stipendium som delas ut årligen till en elev som går på vid Luleå gymnasieskola.

Advokatbyrån delar varje år ut ett stipendium för civilkurage till en elev som läser vid Gymnasiebyn. Det vill säga att eleven står upp för sina rättsliga ideal eller för annans rättigheter på sådant sätt att eleven utgör en god förebild för andra.

Motiveringen lyder:

Mohammad har visat gott civilkurage genom att under studietiden ha hjälpt klasskamrater och andra med sina studier och verkat som en extra lärare både i och utanför klassrummet i såväl naturvetenskapliga ämnen som språk. Mohammad har vidare vid något tillfälle vid lärares utevaro på eget initiativ hållit lektion för hela klassen.

Därutöver har Mohammad kontinuerligt arbetat vid sidan av studierna och skickat pengar hem till sin familj i Afghanistan. Mohammad valde att som gymnasiearbete undersöka om han kunde bidra till att hjälpa elever på sin tidigare grundskola att nå bättre resultat i sina matematikstudier genom att studera primtal. Mohamed har ett starkt rättspatos och sätter andra, så väl kamrater som familjen, i främsta rummet.


Branschstipendium

Isac Larsson från VVS- och fastighetsprogrammet, fick VVS-branschens yrkesnämnds stipendium på 3000 kronor.

Några av kriterierna som bedöms är elevens förmåga att samarbeta med klasskamrat, att eleven är noggrann, tar initiativ och är villig att lära sig nya saker.

 

 


Dansen stipendium

Alice Berg Jansson på dansinriktningen, Estetiska programmet fick Dansens stipendium.

Motiveringen lyder:

Med en teknik som inte är av denna värld och en djupt utvecklad känsla för dansens formspråk har du skapat, tagit och framfört koreografier som nått långt mycket längre än till den sista av bänkrader. Outtröttligt har du slitit vid stången, på golvet och över scenen och det alltid med ett gediget fokus både på ditt eget men också, alltid, på andras bästa.

Du har helt enkelt dansen i dig och hjärtat på precis rätta stället. Och dessa båda egenskaper har du alltid förvaltat på bästa sätt.

Bäst på el

Tobias Swärd, El- och energiprogrammet 3A och Amanda Pasma, El- och energiprogrammet 3B har tilldelats Installationsföretagens stipendium till de som lärarna gemensamt bedömer vara den bästa på hela elprogrammet. Stipendiet utgår till alla skolor i Övre Norrland. Tobias Swärd tilldelas stipendium för hans intressen, kunskap och engagemang och Amanda Pasma för hennes intresse, kunskap och prestation.

Bygmastipendiet

Cecilia Granberg, som tog examen från Bygg- och anläggningsprogrammets plåtslageriinriktning, är årets mottagare av Bygma-stipendiet på 10.000 kronor.

Cecilia får stipendiet både för sina fina studieresultat, men också för det ansvar hon tagit för sammanhållning och lagkänsla i klassen.

 

 


Goda betyg

Matilda Ekh och Pelle Larsson har tilldelats Kent Brodin Stipendiet 2020. Båda för att ha genomgått fullständig skolutbildning med goda betyg. Varit ett föredöme på träning och i tävlingsmiljö, varit en bra kompis och ett ledarämne.

Stipendiet från Kent Brodins minnesfond delas ut till elever på Svenska Basketbollförbundets Riksidrottsgymnasier. Det tillkom för att hedra Kent Brodins omfattande och omsorgsfulla gärning i svensk basket i mer än 40 år.

 

 

Bild och form

Kanapat Buddhasri Rojroung, Estetiska programmet, fick ta emot stipendiet i Bild och form.

Motiveringen lyder:

Kanapat tilldelas stipendiet för sin starka drivkraft att ständigt lära sig mer
och nå de höga mål han satt upp i sitt skapande.
Detta gäller färdigheter i såväl tvådimensionellt som tredimensionellt arbete och studenten tvekar inte när det gäller att ta sig an nya svåra utmaningar.
Problemlösning är en stark sida, vilket innefattar förmågan att tänka om och tänka nytt och ibland även resulterar i att uppfinna nya redskap.
Studentens analytiska förmåga är väl utvecklad och han har välformulerade tankar när det gäller skapandets uttryck och innehåll.
Med en sådan målmedveten inställning till sitt skapande, utvecklar han sin kreativa förmåga till att ständigt nå än högre höjder.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Luleå Gymnasieskola

Logotyp